سنت ایرانی چهارشنبه سوری

با همه اختلاف‌هایی که بر سر ریشه‌های چهارشنبه سوری وجود دارد، این سنت زیبایی است که با جشن و سرور با سالی که بر ما و زمین گذشت خداحافظی کنیم و به استقبال بهار نو برویم.
“آخرین” و “خداحافظی” هر دو از آن کلمات پر ابهت و رازآلودند. هر دو اشاره دارند به اینکه چیزی تمام شده و چیزی دیگر در آستانه ایستاده تا شروع شود. به غم و شادی توامان و شاید حسرت و امید توامان.
چهارشنبه سوری، سنت فرهنگی زیبا و درخشانی است که کاش جوان‌ترها به همان جمع شدن دور آتش و تماشای رقص شعله‌ و حرارتش رضایت بدهند و کار را به آسیب و انفجار و سلب آرامش مردم و شهر ختم نکنند.
شاد باشید و سرخ و پر امید. پاسداشت سنت های ایرانی نشانه ایران بودن ماست.

با همه اختلاف‌هایی که بر سر ریشه‌های چهارشنبه سوری وجود دارد، این سنت زیبایی است که با جشن و سرور با سالی که بر ما و زمین گذشت خداحافظی کنیم و به استقبال بهار نو برویم.
"آخرین" و "خداحافظی" هر دو از آن کلمات پر ابهت و رازآلودند. هر دو اشاره دارند به اینکه چیزی تمام شده و چیزی دیگر در آستانه ایستاده تا شروع شود. به غم و شادی توامان و شاید حسرت و امید توامان.
چهارشنبه سوری، سنت فرهنگی زیبا و درخشانی است که کاش جوان‌ترها به همان جمع شدن دور آتش و تماشای رقص شعله‌ و حرارتش رضایت بدهند و کار را به آسیب و انفجار و سلب آرامش مردم و شهر ختم نکنند.
شاد باشید و سرخ و پر امید. پاسداشت سنت های ایرانی نشانه ایران بودن ماست.