سند رودخانه‌ها را به وزارت نیرو ندهید!

آقای عباسعلی نوبخت سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری سابق) در نامه‌ی مورخ ۱۴/۶/۱۴۰۱ به آقای بابایی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به صدور سند بستر رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو اعتراض کرده و آن را «مغایر با قوانین و اصول یکپارچگی مدیریت و حفاظت و توسعه‌ی پایدار در عرصه‌های ملی» خوانده است. این اعتراض کاملاً منطقی و مطابق با وظیفه‌ی ذاتی سازمان منابع طبیعی و منطبق با اصل ۴۵ قانون اساسی و قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع است.

آقای عباسعلی نوبخت سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری سابق) در نامه‌ی مورخ ۱۴/۶/۱۴۰۱ به آقای بابایی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به صدور سند بستر رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو اعتراض کرده و آن را «مغایر با قوانین و اصول یکپارچگی مدیریت و حفاظت و توسعه‌ی پایدار در عرصه‌های ملی» خوانده است. این اعتراض کاملاً منطقی و مطابق با وظیفه‌ی ذاتی سازمان منابع طبیعی و منطبق با اصل ۴۵ قانون اساسی و قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع است.