سوگوار استاد مددکاران اجتماعی ایران

در هر حرفه ای حضور برخی انسان ها پشتوانه محکمی برای افراد آن حرفه محسوب می شود.

در هر حرفه ای حضور برخی انسان ها پشتوانه محکمی برای افراد آن حرفه محسوب می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.