سیاست‌زدگی آژانس و اقدام اصولی ایران

به دنبال رویکرد غیرسازنده آژانس بین المللی انرژی اتمی و فقدان حسن نیت در تعاملات نسبت به ایران، سازمان انرژی اتمی کشورمان در یک اقدام اصولی و مدبرانه، دو دوربین‌ فراپادمانی این آژانس را در یکی از مراکز هسته‌ای ایران قطع کرد.

به دنبال رویکرد غیرسازنده آژانس بین المللی انرژی اتمی و فقدان حسن نیت در تعاملات نسبت به ایران، سازمان انرژی اتمی کشورمان در یک اقدام اصولی و مدبرانه، دو دوربین‌ فراپادمانی این آژانس را در یکی از مراکز هسته‌ای ایران قطع کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.