سیاست‌های رفاهی در دوران پسا کرونا

حتی پیش از شیوع کرونا یک توصیه سیاستی مهم به ساحت سیاست گذاری این بوده است که نظام حمایت اجتماعی برای فقرای بدون شغل و شاغلین فقیر باید متفاوت باشد.

حتی پیش از شیوع کرونا یک توصیه سیاستی مهم به ساحت سیاست گذاری این بوده است که نظام حمایت اجتماعی برای فقرای بدون شغل و شاغلین فقیر باید متفاوت باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.