سیزده پیمان برای سیزده بدر!

۱- پیمان می بندیم به نحوی رانندگی کنیم که منجر به مرگ هیچ جانداری نشود (بیشینه سرعت در هنگام عبور از جاده های همجوار با مناطق حفاظت شده ۴۰ کیلومتر در ساعت است)؛
۲- پیمان می بندیم به جای افروختن آتش با چوب یا خرید ذغال، از کپسولهای سفری گازی کوچک استفاده کنیم؛
۳- پیمان می بندیم جز ردپا چیزی در طبیعت باقی ننهیم؛
۴- پیمان می بندیم از هر نوع آلودگی صوتی، مواد منفجره و ترقه پرهیز کنیم، زیرا گوش حیوانات چندین برابر گوش انسان به صدا واکنش نشان می دهد؛
۵- پیمان می بندیم هرگز با خودرو از فاصله صدمتری به محیطهای ساحلی و تالابی نزدیکتر نمی شویم.
۶- پیمان می بندیم از همیشه صبورتر، پذیراتر و بخشنده تر بوده و هرگز شروع کننده هیچ نزاعی در طبیعت نخواهیم بود.
۷- پیمان می بندیم از ظروف یکبار مصرف و پلاستیکی استفاده نکرده و مروج #چالش_بی_زباله باشیم.
۸- پیمان می بندیم سبزه های هفت سین را در خیابانها و طبیعت رها نکرده، آنها را با راهنمایی سمنها به شهرداری ها، واحدهای دامداری و پرورش اسب یا مدارس طبیعت تحویل دهیم تا یا کمپوست شود و یا خوراک دام و حیوانات موجود در مدارس طبیعت.
۹- پیمان می بندیم ماهی..

۱- پیمان می بندیم به نحوی رانندگی کنیم که منجر به مرگ هیچ جانداری نشود (بیشینه سرعت در هنگام عبور از جاده های همجوار با مناطق حفاظت شده ۴۰ کیلومتر در ساعت است)؛

۲- پیمان می بندیم به جای افروختن آتش با چوب یا خرید ذغال، از کپسولهای سفری گازی کوچک استفاده کنیم؛

۳- پیمان می بندیم جز ردپا چیزی در طبیعت باقی ننهیم؛

۴- پیمان می بندیم از هر نوع آلودگی صوتی، مواد منفجره و ترقه پرهیز کنیم، زیرا گوش حیوانات چندین برابر گوش انسان به صدا واکنش نشان می دهد؛

۵- پیمان می بندیم هرگز با خودرو از فاصله صدمتری به محیطهای ساحلی و تالابی نزدیکتر نمی شویم.

۶- پیمان می بندیم از همیشه صبورتر، پذیراتر و بخشنده تر بوده و هرگز شروع کننده هیچ نزاعی در طبیعت نخواهیم بود.

۷- پیمان می بندیم از ظروف یکبار مصرف و پلاستیکی استفاده نکرده و مروج #چالش_بی_زباله باشیم.

۸- پیمان می بندیم سبزه های هفت سین را در خیابانها و طبیعت رها نکرده، آنها را با راهنمایی سمنها به شهرداری ها، واحدهای دامداری و پرورش اسب یا مدارس طبیعت تحویل دهیم تا یا کمپوست شود و یا خوراک دام و حیوانات موجود در مدارس طبیعت.

۹- پیمان می بندیم ماهی های سرخ هفت سین را فقط در استخرها و حوضچه های بسته رها کرده و آنها را وارد رودخانه ها نکنیم.

۱۰ – پیمان می بندیم اگر زباله ای را در طبیعت رهاشده دیدیم یا اگر آتش نیمه خاموشی را یافتیم، نگوییم به ما مربوط نیست!

۱۱- پیمان می بندیم نه فقط ته سیگار در طبیعت رها نمی کنیم، بلکه ته سیگارهای رهاشده را هم جمع آوری می کنیم.

۱۲- پیمان می بندیم شماره خودروهایی که سرنشینان آنها دور از چشم پلیس زباله از شیشه اتومبیل شان به بیرون پرتاب می کنند را یادداشت کرده و به نزدیکترین مامور پلیس گزارش دهیم (جریمه پرتاب زباله از خودرو، ۳۵ هزارتومان است).

۱۳- و سرانجام پیمان می بندیم هیچ گیاه وحشی را نکنده و از طبیعت جدا نسازیم، خودرو خود را در کنار رودخانه ها و تالابها نشوییم، در مصرف آب صرفه جویی کرده و مواد شوینده را در محیطهای آبی و طبیعت رها نسازیم.