سیل و سوالی از مدیران کشور

آیا کشور ما یعنی ایران بزرگ با این قدمت و این سابقه دانش در هیدرولوژی و هیدرولیک در ایران باستان که هنوز زبان زد دنیا است، در وقایع سیل باید دچار این تعداد کشته و مفقودی و خسارات مالی بشود؟

آیا کشور ما یعنی ایران بزرگ با این قدمت و این سابقه دانش در هیدرولوژی و هیدرولیک در ایران باستان که هنوز زبان زد دنیا است، در وقایع سیل باید دچار این تعداد کشته و مفقودی و خسارات مالی بشود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.