شاهکارهای تلویزیون؛ از فاجعه سپیده رشنو تا هویت‌دادن به هالک جعلی

خدا به مدیران رسانه ی ملی و برنامه سازان تلویزیون خیر دهد که با ساخت هر برنامه ای سوژه و موضوعی برای نوشتن یادداشت تقدیم جامعه ی حقوقی می کنند.

خدا به مدیران رسانه ی ملی و برنامه سازان تلویزیون خیر دهد که با ساخت هر برنامه ای سوژه و موضوعی برای نوشتن یادداشت تقدیم جامعه ی حقوقی می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.