شایعه زلزله تبریز و تهران را مدیریت کنید

خورشید روز هفدهم بهمن هنوز درست و حسابی رخ نمایان نکرده بود که خبر زلزله سهمگین بالای هفت ریشتری ترکیه و سوریه جهان را به شوک فرو برد طوری که حتی اخبار مراسم گِرمی را به حاشیه راند.
از ساعت آغازین زلزله ترکیه شخص رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه شخصا وظیفه اطلاع رسانی و ارایه اخبار و آمار تلفات جانی و مالی را بر عهده گرفت.
حرکت درستی که از باب سواد رسانه ای در جلوگیری از انتشار اخبار غیر واقعی و دروغ جلوگیری می کند؛ اخبار مسموم و اعصاب خراب کنی که معمولا در چنین مواقعی به فراوانی پخش می شود.
این حرکت رییس جمهور ترکیه باعث می شود تا از تعدد منابع ارایه کننده اخبار جلوگیری و اخباری صحیح و یک دست به مخاطب نگران برسد.
در زلزله خوی که چند روز بیشتر از آن نمی گذرد این مشکل وجود داشت. هرچند که زلزله خوی از لحاظ شدت و گستردگی با زلزله ترکیه قابل قیاس نیست اما در اطلاع رسانی همان زلزله هم تکثر مسوولینی که هر کدام آمار و خبری از زلزله ارایه می کردند به بروز شایعات و اخبار دروغین دامن می زد.
حالا اما پس از زلزله ترکیه و سوریه اخبار و شایعاتی از بروز زلزله مشابه در تبریز و تهران و حوالی موجب ..

خورشید روز هفدهم بهمن هنوز درست و حسابی رخ نمایان نکرده بود که خبر زلزله سهمگین بالای هفت ریشتری ترکیه و سوریه جهان را به شوک فرو برد طوری که حتی اخبار مراسم گِرمی را به حاشیه راند.

از ساعت آغازین زلزله ترکیه شخص رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه شخصا وظیفه اطلاع رسانی و ارایه اخبار و آمار تلفات جانی و مالی را بر عهده گرفت.

حرکت درستی که از باب سواد رسانه ای در جلوگیری از انتشار اخبار غیر واقعی و دروغ جلوگیری می کند؛ اخبار مسموم و اعصاب خراب کنی که معمولا در چنین مواقعی به فراوانی پخش می شود.

این حرکت رییس جمهور ترکیه باعث می شود تا از تعدد منابع ارایه کننده اخبار جلوگیری و اخباری صحیح و یک دست به مخاطب نگران برسد.

در زلزله خوی که چند روز بیشتر از آن نمی گذرد این مشکل وجود داشت. هرچند که زلزله خوی از لحاظ شدت و گستردگی با زلزله ترکیه قابل قیاس نیست اما در اطلاع رسانی همان زلزله هم تکثر مسوولینی که هر کدام آمار و خبری از زلزله ارایه می کردند به بروز شایعات و اخبار دروغین دامن می زد.

حالا اما پس از زلزله ترکیه و سوریه اخبار و شایعاتی از بروز زلزله مشابه در تبریز و تهران و حوالی موجب نگرانی مردم این شهرها شده است.

بهتر است هر چه سریع تر مقامی مسوول در این زمینه و انتشار این شایعه اطلاع رسانی علمی صحیح انجام دهد.یک اطلاع رسانی بر پایه دانش که بتواند مخاطب را اقناع کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.