شیفتگی، بخشندگی و شلختگی

گاهی در زندگی فردی یا اجتماعی فرد یا جامعه دچار شیفتگی می­شود و آنچنان غیر برایش اهمیت پیدا می­کند که خود را فراموش می­کند.

گاهی در زندگی فردی یا اجتماعی فرد یا جامعه دچار شیفتگی می­شود و آنچنان غیر برایش اهمیت پیدا می­کند که خود را فراموش می­کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.