صد سالگی سازمانی برای خدمت‌گزاری و بشردوستی

این هفته، هفته هلال احمر است و صلیب سرخ و هلال احمر این هفته را گرامی می‌دارند. در ایران اسلامی یکصدمین سال تأسیس هلال احمر است.

این هفته، هفته هلال احمر است و صلیب سرخ و هلال احمر این هفته را گرامی می‌دارند. در ایران اسلامی یکصدمین سال تأسیس هلال احمر است.