ضایع شدن حقوق ملت در طرح مجلس برای تفویض اختیار قانون‌گذاری

تصویب طرح «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» توسط مجلس موجب آن است که در وهله نخست، مجلس به دست خود زمینه ورود سایر نهادها به فرآیند قانون‌گذاری را فراهم کرده است.

تصویب طرح «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» توسط مجلس موجب آن است که در وهله نخست، مجلس به دست خود زمینه ورود سایر نهادها به فرآیند قانون‌گذاری را فراهم کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.