ضرورت تعادل و عصر امید

سعادت داشتم برای یک روز در نمایشگاه دستاوردهای علمی و اقتصادی دانشگاه آزاد موسوم به عصر امید حضور داشته باشم.

سعادت داشتم برای یک روز در نمایشگاه دستاوردهای علمی و اقتصادی دانشگاه آزاد موسوم به عصر امید حضور داشته باشم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.