ضرورت تفکیک جنگ از جنایت در تحولات فلسطین اشغالی

تردیدی نیست که اقدام رزمندگان فلسطینی به اسرائیل در دفاع از حقوق مسلم و انکار ناپذیر خود و واکنش منطقی آنان نسبت به جنایت مکرر صهیونیست‌ها بوده و مورد حمایت آزادگان جهان و بخصوص جهان اسلام است.
با افزایش تلفات رژیم صهیونیستی و ناتوانی در میدان جنگ،این رژیم مذبوحانه با هدف قراردادن مردم بی دفاع و مراکز غیر نظامی در غزه،بر انبوه جنایات خود می افزاید. بر اساس کنوانسیون های ژنو مصوب ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی آنها مصوب ۱۹۷۷، غیرنظامیان و تمامی کسانی که در جنگ مشارکت ندارند نباید تحت هیچ شرایطی مورد هدف حمله قرار گرفته و باید تحت حمایت دولتها و مجامع بین المللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد باشند.در واقع بر اساس موازین بین المللی مسأله جنگ با بمباران مردم و حمله به شهرهای بیدفاع از یک سنخ نیست؛ درگیری در میدان و جبهه را “جنگ” می نامند اما تهاجم به مردمان بیگناه، «جنایت» تلقی می شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی موظف هستند بین جنگ و جنایت تفکیک قائل شده و با محکوم کردن جنایت، از نقض مقررات بین المللی جلوگیری کنند.
گفتمان « تفکیک جنگ از جنایت» در دوره جنگ تحمیلی و به دل..

تردیدی نیست که اقدام رزمندگان فلسطینی به اسرائیل در دفاع از حقوق مسلم و انکار ناپذیر خود و واکنش منطقی آنان نسبت به جنایت مکرر صهیونیست‌ها بوده و مورد حمایت آزادگان جهان و بخصوص جهان اسلام است.
با افزایش تلفات رژیم صهیونیستی و ناتوانی در میدان جنگ،این رژیم مذبوحانه با هدف قراردادن مردم بی دفاع و مراکز غیر نظامی در غزه،بر انبوه جنایات خود می افزاید. بر اساس کنوانسیون های ژنو مصوب ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی آنها مصوب ۱۹۷۷، غیرنظامیان و تمامی کسانی که در جنگ مشارکت ندارند نباید تحت هیچ شرایطی مورد هدف حمله قرار گرفته و باید تحت حمایت دولتها و مجامع بین المللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد باشند.در واقع بر اساس موازین بین المللی مسأله جنگ با بمباران مردم و حمله به شهرهای بیدفاع از یک سنخ نیست؛ درگیری در میدان و جبهه را "جنگ" می نامند اما تهاجم به مردمان بیگناه، «جنایت» تلقی می شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی موظف هستند بین جنگ و جنایت تفکیک قائل شده و با محکوم کردن جنایت، از نقض مقررات بین المللی جلوگیری کنند.
گفتمان « تفکیک جنگ از جنایت» در دوره جنگ تحمیلی و به دلیل حمله صدام به مناطق و مردم غیر نظامی از سوی آیت الله خامنه ای رئیس جمهور وقت ایران نیز مطرح شد. در آن زمان ایشان در دیدار با هیئت های خارجی، «جنگ» را درگیری نظامی در میدان و حمله به مردم و اماکن غیرنظامی را «جنایت» نامیده و می خواستند که بین جنگ و جنایت، تفکیک قائل شوند.ایشان در مصاحبه با مجلهی عربی زبان العالم-۱۵/۱۱/۱۳۶۵- در همین رابطه گفتند:
«جنگ هم مثل موضوعات عام دیگر برای خودش قوانینی دارد و همیشه دو طرف جنگ که دشمن یکدیگر هستند، خود را موظف شمردهاند به این قوانین عمل کنند، حتی در جنگهای قدیمی هم همین طور بوده است. یعنی وقتی دو لشکر با هم میجنگیدند، خود را موظف میدانستند هر یک دیگری را از میدان خارج کند و اگر لازم شد نیروهای طرف مقابل را به قتل برسانند اما همه جا و همیشه و در نزد اغلب انسانها، در آوردن چشم یا بریدن بینی و گوش کسی که کشته شده و یا کشتن زنها و کودکان و همچنین کشتن پزشکان و مثلاً دیرنشینان، عملی ممنوع و مذموم بوده، و لذا قوانین جنگ مخصوص زمان ما نیست و مردم دنیا حتی وقتی که به این سطح از تمدن کنونی دست نیافته بودند، برای جنگیدن با دشمن خودشان، قوانینی داشتند.»
تمام شواهد نشان می دهد که در جنگ اخیر مردم فلسطین با رژیم اشغالگر قدس، اصل عدم حمله به مردم بی دفاع و اماکن مسکونی نقض شده و افراد غیرنظامی از جمله برج مسکونی فلسطین، از سوی ارتش صهیونیستی مورد تهاجم و تجاوز قرار گرفته اند.در عین حال بر اساس کلیه موازین شناخته شده بین‌المللی و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل،دفاع مردم فلسطین از سرزمین اشغال شده خود، حقی طبیعی و مشروع است.
گفتمان «تفکیک جنگ از جنایت» دارای مبانی عقلانی و انسانی بوده و منطبق بر موازین و مقررات بین المللی است و امروز باید نهادهای بین المللی همچون سازمان ملل متحد،سازمان همکاری اسلامی،جنبش عدم تعهد و.. با محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در حمله به مناطق غیرنظامی و مردم بی دفاع در فلسطین،توقف این قبیل جنایات را مطالبه نماید.در این مسیر، دستگاه های مسئول در جمهوری اسلامی ایران از جمله وزارت امورخارجه و ستاد حقوق بشر قوه قضائیه باید پیشقراول بوده و کشورهای جهان بخصوص اعضای محور مقاومت را فعال ساخته و با تدابیر لازم از تداوم جنایت رژیم صهیونیستی جلوگیری نمایند.