طرح جامع مدیریت آموزشی کشور

از طرف کمیسیون آموزش و تحقیقات نمایندگان ادوار مجلس از من خواسته شد تا نظراتم را راجع به آموزش یکپارچه به صورت طرح قانونی در آورم. ضمن استقبال از هر گونه نقد و پیشنهاد اینک طرح به صورت زیر تقدیم می‌کنم:

از طرف کمیسیون آموزش و تحقیقات نمایندگان ادوار مجلس از من خواسته شد تا نظراتم را راجع به آموزش یکپارچه به صورت طرح قانونی در آورم. ضمن استقبال از هر گونه نقد و پیشنهاد اینک طرح به صورت زیر تقدیم می‌کنم:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.