علت واقعی تعطیلی رادیو بی بی سی فارسی؟

خبر تعطیلی رادیو فارسی بی بی سی با بیشتر از ۸۰ سال سابقه فعالیت در اطلاع رسانی، مهرماه سال گذشته اعلام شد.
دیروز شبکه بی بی سی رسما اعلام کرد:« با آخرین برنامه چشم‌انداز بامدادی، پس از نزدیک به ۸۳ سال پخش برنامه‌های رادیو فارسی بی‌بی‌سی متوقف شد.»
بخش فارسی رادیو بی‌بی‌سی روز هفتم دی ماه سال ۱۳۱۹ آغاز و ششم فروردین ۱۴۰۲ پایان یافت.
دلیل اصلی تعطیلی رادیو بی بی سی فارسی «تغییرات راهبردی با هدف تمرکز بر پایگاه‌های دیجیتال» اعلام شده است.
هرچند دلایل شبکه بی بی سی برای تعطیلی رادیوهای عربی و فارسی-که اولی از دومی هم باسابقه تر است- منطقی به نظر می رسد اما به نظر علت های دیگری برای این تعطیلی و تصمیم خبرساز وجود دارد.علت هایی که البته هنوز مشخص نیست.
بی بی سی معتقد است مردم دیگر مانند سابق سراغ موج های کوتاه رادیو نمی روند و اغلب از شبکه های اجتماعی بر بستر تلفن های همراه پی گیر اخبار هستند.
در همین راستا آنها می خواهند تمرکز بیشتری در انتشار محتوا بر روی پلتفرم های دیجیتال داشته باشند.
این حرف درستی است؛ مردم دیگر مانند سابق روی خوشی به رسانه قدیمی رادیو نشان نمی دهند.در خانه های خ..

خبر تعطیلی رادیو فارسی بی بی سی با بیشتر از ۸۰ سال سابقه فعالیت در اطلاع رسانی، مهرماه سال گذشته اعلام شد.

دیروز شبکه بی بی سی رسما اعلام کرد:« با آخرین برنامه چشم‌انداز بامدادی، پس از نزدیک به ۸۳ سال پخش برنامه‌های رادیو فارسی بی‌بی‌سی متوقف شد.»

بخش فارسی رادیو بی‌بی‌سی روز هفتم دی ماه سال ۱۳۱۹ آغاز و ششم فروردین ۱۴۰۲ پایان یافت.

دلیل اصلی تعطیلی رادیو بی بی سی فارسی «تغییرات راهبردی با هدف تمرکز بر پایگاه‌های دیجیتال» اعلام شده است.

هرچند دلایل شبکه بی بی سی برای تعطیلی رادیوهای عربی و فارسی-که اولی از دومی هم باسابقه تر است- منطقی به نظر می رسد اما به نظر علت های دیگری برای این تعطیلی و تصمیم خبرساز وجود دارد.علت هایی که البته هنوز مشخص نیست.

بی بی سی معتقد است مردم دیگر مانند سابق سراغ موج های کوتاه رادیو نمی روند و اغلب از شبکه های اجتماعی بر بستر تلفن های همراه پی گیر اخبار هستند.

در همین راستا آنها می خواهند تمرکز بیشتری در انتشار محتوا بر روی پلتفرم های دیجیتال داشته باشند.

این حرف درستی است؛ مردم دیگر مانند سابق روی خوشی به رسانه قدیمی رادیو نشان نمی دهند.در خانه های خودمان هم دیگر رادیو رسانه اول اطلاع رسانی نیست و شاید بیشتر ما در هنگام رانندگی یا حضور در تاکسی شنونده امواج رادیو باشیم.

با این حال وقتی شبکه خبری بزرگ و با سابقه ای مثل بی بی سی قید رزومه بالای هشتادسال رادیوی فارسی خود را می زند و تعطیلش می کند باید دنباله داستان را در جای دیگری یافت.

با وجود گسترش فناوری های دیجیتال و شبکه های اجتماعی اما هنوز راحت ترین و در دسترس ترین رسانه، رادیو است.

امواج رادیو تقریبا همه جا هستند. مکان هایی که دسترسی به نت نیست.هنگام کارهای مختلف که نمی توان به شبکه های اجتماعی وصل شد این رادیوست که با آسان ترین راه مطالبش را به مخاطبانش ارایه می کند.

رادیو رسانه ای نیست که بتوان به راحتی قیدش را زد و جمعی از مخاطبان وفادار و همیشگی اش را از دست داد؛در این رقابت شدید رسانه ها برای پیشی گرفتن از همدیگر منطقی نیست که که یک رسانه قدیمی و بزرگ بخشی از رسانه هایش را تعطیل کند.

علت اصلی تعطیلی رادیو فارسی و عربی بی بی سی چیست؟

هنوز پاسخی برای آن نیافته ام اما نمی توانم دربست دلایل مدیران بی بی سی را هم قبول کنم؛ نمی دانم شاید گذشت زمان بیشتر زوایای پنهان این ماجرا را روشن کند.