فرانسه پیشقراول مقابله با اسلام

در ارتباط با اقدام سخیف «شارلی ابدو» نکات زیر قابل توجه است:
– طی ۴۴ سال گذشته جمهوری اسلامی ایران با پیروی از آموزه های اسلام و تحت رهبری حضرت امام خمینی(ره) و جانشین صالح ایشان، حضرت آیت الله خامنه ای، توانسته است احیاگر هویت اسلامی مسلمانان جهان باشد. تردیدی نیست که انقلاب اسلامی ایران، عامل مهمی برای گرایش شدید مردم جهان شد و حتی مردم اروپا نیز به دلیل رویگردانی از لیبرال دموکراسی به معنویت رو آورده‌ و بسیاری از آنان به اسلام گرویده اند. در نتیجه، جهان غرب که از رشد اسلام در میان ادیان الهی به شدت واهمه دارد، وظیفه مبارزه با اسلام را در دستورکار خود قرار داده و در این میان فرانسه پیشقراول است.
– دولت فرانسه که معمولا خود را مدافع آزادی بیان می پندارد، معمولا اقدامات سخیف «شارلی ابدو» را مصداق آزادی بیان و عقیده عنوان می کند در حالی که این کشور، محدودسازی فعالیت‌های اسلامی که از مصادیق نقض آزادی های انسانی است را در کارنامه دارد و حتی در این خصوص ،لایحه ای را پیشنهاد داده است. سیاست اسلام ستیزی در فرانسه در شرایطی اعمال می شود که یهودیان در کشورهای اسلامی بخصوص ایران به عنوان یک ا..

در ارتباط با اقدام سخیف «شارلی ابدو» نکات زیر قابل توجه است:

– طی ۴۴ سال گذشته جمهوری اسلامی ایران با پیروی از آموزه های اسلام و تحت رهبری حضرت امام خمینی(ره) و جانشین صالح ایشان، حضرت آیت الله خامنه ای، توانسته است احیاگر هویت اسلامی مسلمانان جهان باشد. تردیدی نیست که انقلاب اسلامی ایران، عامل مهمی برای گرایش شدید مردم جهان شد و حتی مردم اروپا نیز به دلیل رویگردانی از لیبرال دموکراسی به معنویت رو آورده‌ و بسیاری از آنان به اسلام گرویده اند. در نتیجه، جهان غرب که از رشد اسلام در میان ادیان الهی به شدت واهمه دارد، وظیفه مبارزه با اسلام را در دستورکار خود قرار داده و در این میان فرانسه پیشقراول است.

– دولت فرانسه که معمولا خود را مدافع آزادی بیان می پندارد، معمولا اقدامات سخیف «شارلی ابدو» را مصداق آزادی بیان و عقیده عنوان می کند در حالی که این کشور، محدودسازی فعالیت‌های اسلامی که از مصادیق نقض آزادی های انسانی است را در کارنامه دارد و حتی در این خصوص ،لایحه ای را پیشنهاد داده است. سیاست اسلام ستیزی در فرانسه در شرایطی اعمال می شود که یهودیان در کشورهای اسلامی بخصوص ایران به عنوان یک اقلیت دارای هویت بوده و حقوق آنان رعایت شده و مورد احترام هستند. رییس جمهور فرانسه ادعا می کند که «شارلی ابدو» یک رسانه مستقل است در حالی که این نشریه با حمایت لابی صهیونیسم و حامیان خاص خود در فرانسه فعالیت می کند و به استثنای یهودیت، ادیان الهی جهان از جمله مسیحیت و بویژه اسلام را تحت هتک حرمت قرار می دهد.

– در مردود بودن ادعای دفاع از آزادی بیان در فرانسه، همین بس که انکار یا تشکیک در حادثه مشکوک هولوکاست در این کشور، پیگیرد کیفری داشته و حداقل یک سال زندان و سه هزارفرانک جریمه دارد. سختگیری نسبت به اندیشمندان آزاده اروپایی که علاقمند به تحقیق درباره هولوکاست هستند موجب شده تا قاطبه مسیحیان این قاره بخصوص فرانسوی ها از صهیونیسم متنفر شده و یهودستیزی به یکی از بخش‌های لاینفک فرهنگ اروپای مسیحی تبدیل شود. اگر چه آزاداندیشان غربی با استفاده از فرصت های ممکن و دورزدن قانون، انتشار آثار خود را از طریق قراردادن در فضای مجازی، پی می گیرند.

– واقعیت این است که علیرغم اقدامات اسلام ستیزانه فرانسه و آزادی عمل نشریاتی همچون «شارلی ابدو»، مســلمانان جهــان مصمم به حفظ و حمایت از هویــت اســلامی خــود هستند و با ابراز نفرت از اسلام هراسی،اقدامات دولـت فرانسـه را بـه چالـش می کشــند. موفقیت‌های جهان اسلام در مبارزه با ظلم،اشغال و جنایت بخصوص در فلسطین، یمن،افغانستان،عراق،سوریه،لبنان و… دارای جاذبه بوده و جایگاه انقلاب اسلامی ایران و رهبر معظم آن را در جهان ارتقا داده است. به همین دلیل، فرانسه با تداوم اقدامات ضد اسلامی خود فقط آب در هاون می کوبد و انتشار کاریکاتورهای سخیف نه تنها قادر به تضعیف اسلام نیست بلکه انزجار نسبت به تفکر دگماتیک در لیبرال دموکراسی را افزایش خواهد داد.

– جهان اسلام در مقطع فعلی باید اهداف بلند مدت غرب برای تداوم اسلام ستیزی و اهانت به مقدسات مسلمانان را بشناسد و علما و نخبگان مسلمان با استفاده از ظرفیت‌های خود بخصوص رسانه های سُنتی و مجازی، اهداف و وابستگی‌های نشریه بدنام «شارلی ابدو» را افشا و ادعای پوچ آزادی بیان در کشورهائی همچون فرانسه را با چالش روبرو سازند. در این رابطه، دفاع از مقدسات اسلامی از جمله ساحت مطهر پیامبر گرامی اسلام(ص)، قران کریم و پرچمداران دفاع از اسلام، بخصوص رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، باید سرلوحه این فعالیت ها باشد.