فرصت‌ها و تهدیدها درباره برنامه مهمونی

نوروز امسال، ایرج طهماسب با برنامه جدیدی به نام مهمونی بار دیگر حضوری پراستقبال را در رسانه رقم زد، اما این‌بار این رسانه به جای سیما، یکی از پلتفرم‌های نمایشی بود.

نوروز امسال، ایرج طهماسب با برنامه جدیدی به نام مهمونی بار دیگر حضوری پراستقبال را در رسانه رقم زد، اما این‌بار این رسانه به جای سیما، یکی از پلتفرم‌های نمایشی بود.