فطر در میانۀ تعارض فقه و فیزیک

موضوع رویت هلال ماه شوال و تعیین روز عید فطر امسال نیز طبق معمول سنواتی مشکلاتی را پدید آورد.

موضوع رویت هلال ماه شوال و تعیین روز عید فطر امسال نیز طبق معمول سنواتی مشکلاتی را پدید آورد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.