فلسطین، مقاومت، همه پرسی

شعارِ”امروز ایران، فردا فلسطین” یکی از شعارهای اصلی جمهوری اسلامی ایران در زمان پیروزی انقلاب اسلامی بود که جهت گیری اصولی این انقلاب را مشخص می ساخت.

شعارِ"امروز ایران، فردا فلسطین" یکی از شعارهای اصلی جمهوری اسلامی ایران در زمان پیروزی انقلاب اسلامی بود که جهت گیری اصولی این انقلاب را مشخص می ساخت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.