فوتبال گران برای زنان!

تکلیف را از همان روزهای اول مشخص کرده اند؛خبر را بخوانید:افزایش ۲ برابری بلیت بازی استقلال و پیکان برای زنان! یکی نیست این وسط بپرسد چرا؟
چیزی نمی شود گفت و حالا که راه برای زنان باز شده خب حتما باید تاوانش را هم بدهند دیگر! اینجا ایران است و هیچ نظارتی روی این گونه مسائل نیست.زنان تشنه رسیدن به ورزشگاه هستند،شور و هیجان دارند و انگیزه های زیادی برای تماشای فوتبال در آزادی؛حالا این وسط بلیت از ۵۰ هزارتومان بشود ۱۰۰ هزارتومان.چه اتفاقی می افتد؟آنقدر هستند دختران و زنانی که ۱۰۰ هزارتومان هیچ،شما بلیت را ۲۰۰ هزارتومان هم بکنید پرداخت می کنند.بیایید از آب گل آلود ماهی نگیریم.بیایید آن حس اعتمادی که بوده را خرابش نکنیم و بدون تعارف بیایید سوء استفاده نکنیم.
یاد شب عید افتادم،یا شب های بارانی که تاکسی گیر نمی آید.یاد کاسب هایی که تا یک مشتری مشتاق می بینند قیمت را چند برابر می کنند و یاد سر گردنه در خیلی از فیلم های سینمایی.
آقایان مسئول،رفقا،مسئولان محترم و همه کسانی که در این کار نقش دارید،شانه خالی نکنید و نگویید شما فقط مجری هستید.حداقل یک نفرتان بیاید یک توضیح ساده بدهد که چرا این ات..

تکلیف را از همان روزهای اول مشخص کرده اند؛خبر را بخوانید:افزایش ۲ برابری بلیت بازی استقلال و پیکان برای زنان! یکی نیست این وسط بپرسد چرا؟

چیزی نمی شود گفت و حالا که راه برای زنان باز شده خب حتما باید تاوانش را هم بدهند دیگر! اینجا ایران است و هیچ نظارتی روی این گونه مسائل نیست.زنان تشنه رسیدن به ورزشگاه هستند،شور و هیجان دارند و انگیزه های زیادی برای تماشای فوتبال در آزادی؛حالا این وسط بلیت از ۵۰ هزارتومان بشود ۱۰۰ هزارتومان.چه اتفاقی می افتد؟آنقدر هستند دختران و زنانی که ۱۰۰ هزارتومان هیچ،شما بلیت را ۲۰۰ هزارتومان هم بکنید پرداخت می کنند.بیایید از آب گل آلود ماهی نگیریم.بیایید آن حس اعتمادی که بوده را خرابش نکنیم و بدون تعارف بیایید سوء استفاده نکنیم.

یاد شب عید افتادم،یا شب های بارانی که تاکسی گیر نمی آید.یاد کاسب هایی که تا یک مشتری مشتاق می بینند قیمت را چند برابر می کنند و یاد سر گردنه در خیلی از فیلم های سینمایی.

آقایان مسئول،رفقا،مسئولان محترم و همه کسانی که در این کار نقش دارید،شانه خالی نکنید و نگویید شما فقط مجری هستید.حداقل یک نفرتان بیاید یک توضیح ساده بدهد که چرا این اتفاق افتاده است؟توضیح بدهید که هدف اصلا سوءاستفاده نیست و فراهم کردن یک امکان رفاهی مناسب،فراهم کردن یک زیرساخت عالی یا یک چیزی به نفع زنان باعث این افزایش شده است.منتظریم آقایان.

۲۵۱ ۲۵۱