فیلمی برای درمان زخم‌های دخترکشی

فیلم سینمایی «دختر» اثر مهمی است؛ به‌خصوص در این مقطع زمانی که شکاف بین نسل‌ها و مهمتر از آن؛ گسست بین پدران و دختران در جامعه متشتت ایران بیداد می‌کند و هر از گاهی قتل‌های ناموسی به عنوان مشتی نمونه خروار، سرخط اخبار را به خود اختصاص می‌دهند.

فیلم سینمایی «دختر» اثر مهمی است؛ به‌خصوص در این مقطع زمانی که شکاف بین نسل‌ها و مهمتر از آن؛ گسست بین پدران و دختران در جامعه متشتت ایران بیداد می‌کند و هر از گاهی قتل‌های ناموسی به عنوان مشتی نمونه خروار، سرخط اخبار را به خود اختصاص می‌دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.