فیلمی غیر واقعی از زلزله هرمزگان

شب گذشته کلیپی از خسارات وارده به استخرهای پرورش میگو در هرمزگان در خبرها و فضای مجازی پخش شد که عملا غیر واقعی بنظر می رسد.

شب گذشته کلیپی از خسارات وارده به استخرهای پرورش میگو در هرمزگان در خبرها و فضای مجازی پخش شد که عملا غیر واقعی بنظر می رسد.