فیلم «اسرار سطح» و دیدگاه ریاضیاتی مریم میرزاخانی

جرج پاول سیسری در سال ۲۰۲۰ این مستند را درباره زندگی مریم میرزاخانی، نابغه ریاضی ایرانی ساخته است. فیلم‌محصول آمریکاست و در کانادا، ایران و ایالات متحده فیلمبرداری شده است.
این دانشمند بزرگ از مفاخر ایران و جهان است. او هم اولین زن و هم اولین ایرانی است که بالاترین جایزه ریاضیات، مدال فیلدز را دریافت کرد. در این مستند از دوست گرفته تا همکلاسی‌های قدیم و جدید تا معملمان و اساتید و دانشمندان ریاضی جهان از مریم می‌گویند و از تاثیر عمیقی که در دوستی و زندگی و کار و ریاضی از خود به جا گذاشت. از گشودن چشم‌اندازهای باور نکردنی در جهان ریاضی.
مریم میرزاخانی از الهام‌بخش‌ترین دخترانی است که تعریف متفاوت و عمیق‌تری از زن بودن را پیش روی دختران جهان و ایران گذاشته است‌ و به ویژه برای دخترانی که می‌خواهند در زمینه‌های علمی فعالیت کنند.
این‌گوهر یکدانه بسیار زود از میان‌ما رفت. یاد و خاطره‌اش گرامی و جاودان است. ساخت این فیلم قدردانی از این نابغه ایرانی است که غیر ایرانی ها فیلمش را ساخته اند.

جرج پاول سیسری در سال ۲۰۲۰ این مستند را درباره زندگی مریم میرزاخانی، نابغه ریاضی ایرانی ساخته است. فیلم‌محصول آمریکاست و در کانادا، ایران و ایالات متحده فیلمبرداری شده است.
این دانشمند بزرگ از مفاخر ایران و جهان است. او هم اولین زن و هم اولین ایرانی است که بالاترین جایزه ریاضیات، مدال فیلدز را دریافت کرد. در این مستند از دوست گرفته تا همکلاسی‌های قدیم و جدید تا معملمان و اساتید و دانشمندان ریاضی جهان از مریم می‌گویند و از تاثیر عمیقی که در دوستی و زندگی و کار و ریاضی از خود به جا گذاشت. از گشودن چشم‌اندازهای باور نکردنی در جهان ریاضی.

مریم میرزاخانی از الهام‌بخش‌ترین دخترانی است که تعریف متفاوت و عمیق‌تری از زن بودن را پیش روی دختران جهان و ایران گذاشته است‌ و به ویژه برای دخترانی که می‌خواهند در زمینه‌های علمی فعالیت کنند.
این‌گوهر یکدانه بسیار زود از میان‌ما رفت. یاد و خاطره‌اش گرامی و جاودان است. ساخت این فیلم قدردانی از این نابغه ایرانی است که غیر ایرانی ها فیلمش را ساخته اند.