قتلگاه زلزله تهران کجاست ؟ 

در این کلیپ که استاد بنام زمین شناسی و زلزله شناسی کشور در آن، نقشه ای از تهران و “ریسک محتمل” را برای نقاط مختلف آن توضیح می دهد و تحت هیچ شرایطی کلمه ای از قتلگاه یا عبارات سخت و سنگین دیگری بکار نمی برد را نشان داده و با توجه به چند پارامتر کلی مثل تراکم جمعیتی، بافت های فرسوده و معبرهای تنگ در رابطه با ریسک احتمالی مناطق مختلف شهر توضیحاتی منطقی و کلی ارایه می دهد. حال آنکه سایت های مختلف با تیتر قتلگاه تهران در زلزله آنرا بزرگ نمایی کرده و موجب وحشت مردم تهران در این مناطق شده اند. اصل ویدیو:
https://fararu.com/fa/amp/news/610574
تلفنها و پیام هایی بی شماری از عزیزان همشهری تهرانی داشتم که نگران بودند و جدی هم نگران بودند ؟
همانطور که عرض کردم احتمال با رخداد تفاوت دارد، ریسک برابر حاصلضرب خطر در آسیب پذیری است لذا خود آنها نیز به احتمالات زیادی بستگی داشته و مهمتر از همه تخریب پارامتری از موُلفه های خود زلزله و پارامترهای مهندسی ساختگاه و سازه می باشد. در یک کلام این نوع نقشه ها که برای عملیات برنامه ریزی مدیریت بحران شهری استفاده می شود، یک نگاه کلی به موضوع بوده و لزوما نمی..

در این کلیپ که استاد بنام زمین شناسی و زلزله شناسی کشور در آن، نقشه ای از تهران و "ریسک محتمل" را برای نقاط مختلف آن توضیح می دهد و تحت هیچ شرایطی کلمه ای از قتلگاه یا عبارات سخت و سنگین دیگری بکار نمی برد را نشان داده و با توجه به چند پارامتر کلی مثل تراکم جمعیتی، بافت های فرسوده و معبرهای تنگ در رابطه با ریسک احتمالی مناطق مختلف شهر توضیحاتی منطقی و کلی ارایه می دهد. حال آنکه سایت های مختلف با تیتر قتلگاه تهران در زلزله آنرا بزرگ نمایی کرده و موجب وحشت مردم تهران در این مناطق شده اند. اصل ویدیو:

https://fararu.com/fa/amp/news/610574

تلفنها و پیام هایی بی شماری از عزیزان همشهری تهرانی داشتم که نگران بودند و جدی هم نگران بودند ؟

همانطور که عرض کردم احتمال با رخداد تفاوت دارد، ریسک برابر حاصلضرب خطر در آسیب پذیری است لذا خود آنها نیز به احتمالات زیادی بستگی داشته و مهمتر از همه تخریب پارامتری از موُلفه های خود زلزله و پارامترهای مهندسی ساختگاه و سازه می باشد. در یک کلام این نوع نقشه ها که برای عملیات برنامه ریزی مدیریت بحران شهری استفاده می شود، یک نگاه کلی به موضوع بوده و لزوما نمی تواند ملاک عمل باشد. تعداد پارامترهای مطرح در برآورد نقشه ریسک نیز از عوامل اصلی شیفت مناطق پر ریسک به حساب می آید که می تواند کل مناطق را زیر و زبر کند ! اما بدانیم تهران شرایط یک زلزله بزرگ را دارد، تهران آسیب پذیر است و ریسک در برخی مناطق بالاتر از دیگر مناطق است و بدتر از همه نظام مدیریت بحران تهران عملا فلج و بر تئوری غلط استانهای معین استوار است و باید کاری برای آن کرد !

حال، بجای استفاده از کلمات و تیترهای غیر علمی و ترسناک توسط سایت های خبری خواهش می شود از تیترهای صادقانه و درست، علمی و آگاهی دهنده به مردم که بخصوص در این مسائل حساستر هستند در زیر نویس خبرهای خود بهره ببرند تا خدای ناکرده باعث وحشت مردم در ضمن آگاهی دادن و آموزش های عمومی مرتکب پنیک در جامعه نشوند.

* استاد نمونه کشور، در مهندسی سازه، زلزله و مدیریت بحران