قرارداد الجزایر و خیانت رژیم شاه

در حالی که ۴۷ سال از امضاء قرار داد الجزایر بین ایران و عراق می گذرد گمانه زنی ها و بحث و جدل ها پیرامون سود و زیان ناشی از این توافقنامه برای ایران همچنان در جامعه سیاسی ایران ادامه دارد.

در حالی که ۴۷ سال از امضاء قرار داد الجزایر بین ایران و عراق می گذرد گمانه زنی ها و بحث و جدل ها پیرامون سود و زیان ناشی از این توافقنامه برای ایران همچنان در جامعه سیاسی ایران ادامه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.