لاسجردی: مقامات رده بالا می‌توانند موانع مهم را چاره‌گشایی کنند/ طرفین اراده توافق دارند

دکتر حسن لاسجردی گفت: تا زمانی که دو طرف به شرایط مطلوب و به حداقل ها نرسیده اند مذاکرات ادامه پیدا می کند. همانطور که در دوره های قبل دیدیم که طول کشید اما کماکان ادامه دارد. به نظر من در مجموع شرایط به نتیجه رسیدن مذاکرات برای دو طرف آماده است ولی اختلاف سلیقه همیشه وجود دارد.
امروز نتیجه مذاکرات به افراد موثر و تصمیمات دولت ها بستگی دارد
وی در پاسخ به این سوال که در مورد دور جدید مذاکرات هسته ای ایران چه پیش بینی دارید؟ با توجه به اظهار امیدواری طرفین آیا می توان به نتیجه گفت و گو ها خوش بیش بود؟ اظهار داشت: باید گفت امروز نتیجه به افراد موثر و تصمیمات دولت ها بستگی دارد و باید دید در این دقایق نود مذاکرات چه تصمیماتی گرفته خواهد شد. ظاهرا زمینه های تصمیم گیری و تصمیم سازی هموار شده و دو طرف به هم نزدیک شده اند. برخی مسائل بسیار مهم باقی مانده است که به تصمیمات سیاسی و تصمیمات کلان دولت ها بر می گردد. در اینجا نقش افراد موثر و رده بالا برجسته است و آن ها هستند که می توانند چاره گشایی کنند. من به نتیجه خوشبین هستم به عقیده من دو طرف خود را در شرایطی می بینند که با انجام مذاکره و با..

دکتر حسن لاسجردی گفت: تا زمانی که دو طرف به شرایط مطلوب و به حداقل ها نرسیده اند مذاکرات ادامه پیدا می کند. همانطور که در دوره های قبل دیدیم که طول کشید اما کماکان ادامه دارد. به نظر من در مجموع شرایط به نتیجه رسیدن مذاکرات برای دو طرف آماده است ولی اختلاف سلیقه همیشه وجود دارد.

امروز نتیجه مذاکرات به افراد موثر و تصمیمات دولت ها بستگی دارد

وی در پاسخ به این سوال که در مورد دور جدید مذاکرات هسته ای ایران چه پیش بینی دارید؟ با توجه به اظهار امیدواری طرفین آیا می توان به نتیجه گفت و گو ها خوش بیش بود؟ اظهار داشت: باید گفت امروز نتیجه به افراد موثر و تصمیمات دولت ها بستگی دارد و باید دید در این دقایق نود مذاکرات چه تصمیماتی گرفته خواهد شد. ظاهرا زمینه های تصمیم گیری و تصمیم سازی هموار شده و دو طرف به هم نزدیک شده اند. برخی مسائل بسیار مهم باقی مانده است که به تصمیمات سیاسی و تصمیمات کلان دولت ها بر می گردد. در اینجا نقش افراد موثر و رده بالا برجسته است و آن ها هستند که می توانند چاره گشایی کنند. من به نتیجه خوشبین هستم به عقیده من دو طرف خود را در شرایطی می بینند که با انجام مذاکره و با رسیدن به نتیجه بخشی از مشکلات خود را حل می کنند و بخشی از گمانه زنی های بقیه پاسخ داده خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

  • حوالی خط پایان ماراتن نفس گیر / تائید تلویحی توافق نهایی برجامی از سوی رئیسی؟

  • زیباکلام: تندروها توافق نمی خواهند، خروج محترمانه از برجام می خواهند

  • ایران از آمریکا چند سال «ضمانت انجام تعهدات» می خواهد ؟ / نماینده قم : سپاه چالش مذاکرات برجام نیست

شاید از ابزار آخرین فرصت استفاده شود

وی در خصوص اینکه آیا می شود گفت با به نتیجه نرسیدن این گفت و گو ها برجام برای همیشه به تاریخ می پیوندد؟ تصریح کرد: اگر چه طرح موضوع شده و در دوره های قبل هم در مراحل پایانی گره به کار مذاکرت می افتاد اما امروز آنچه مسلم است و آنچه نظام بین الملل تشخیص می دهد این است که شاید از ابزار آخرین فرصت استفاده شود. ولی با اینکه از آخرین فرصت صحبت می شود باید گفت امروز هزینه های نزاع و درگیری و جنگ و ابزار سخت آنقدر بالا رفته است که واحد سیاسی معقول که برای خود اعتباری در جهان دست و پا کرده است فرصت ها را از دست نمی دهد و تلاش می کنند از قبل فرصت های از دست رفته فرصت هایی ایجاد کنند و تهدید به آخرین فرصت بودن یک واقعیت نیست.

تا زمانی که دو طرف به شرایط مطلوب و به حداقل ها نرسیده اند مذاکرات ادامه پیدا می کند

وی در مورد اینکه آیا در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات، گفت و گو ها همچنان ادامه خواهد داشت؟ گفت: تجربه ای که ما در این دوره و در دوره های قبلی داشتیم نشان می دهد دو طرف می خواهند به نتیجه ای قابل قبول برسند. تا زمانی که دو طرف به شرایط مطلوب و به حداقل ها نرسیده اند مذاکرات ادامه پیدا می کند. همانطور که در دوره های قبل دیدیم که طول کشید اما کماکان ادامه دارد. به نظر من در مجموع شرایط به نتیجه رسیدن مذاکرات برای دو طرف آماده است ولی اختلاف سلیقه همیشه وجود دارد. به نظر من مواردی از جمله آخرین فرصت و دقیقه آخر و تمام است و… مواردی است که در رسانه ها مطرح می شود و چندان لباس واقعیت به خود نمی پوشد.

* منتشر شده در سایت شفقنا

۲۳۱