ما دیکتاتورهای کوچک

از استبداد و دیکتاتوری می نالیم و خودمان دیکتاتورهایی کوچک هستیم!

از استبداد و دیکتاتوری می نالیم و خودمان دیکتاتورهایی کوچک هستیم!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.