ما ملت نبوی هستیم

ما ملتی هستیم نبوی. درقرآن شریف نیز در سوره حج بر آن مهر تایید و انگشت تاکید نهاده شده است: انّ الذین آمنوا والذین هادوا والصابئین والنصاری والمجوس والذین اشرکوا وانّ الله یفصل بینهم یوم القیامه انّ الله علی کلّ شئیء شهید (سوره حج/۱۷).

ما ملتی هستیم نبوی. درقرآن شریف نیز در سوره حج بر آن مهر تایید و انگشت تاکید نهاده شده است: انّ الذین آمنوا والذین هادوا والصابئین والنصاری والمجوس والذین اشرکوا وانّ الله یفصل بینهم یوم القیامه انّ الله علی کلّ شئیء شهید (سوره حج/۱۷).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.