مداخله غیرقانونی سازمان سینمایی در انتخابات خانه سینما

برای چندمین بار انتخابات هیات مدیره خانه سینما به تعویق افتاد. این بار اما این وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که مانع برکزاری انتخابات هیات مدیره خانه سینما شد.

برای چندمین بار انتخابات هیات مدیره خانه سینما به تعویق افتاد. این بار اما این وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که مانع برکزاری انتخابات هیات مدیره خانه سینما شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.