مدل تصویری جراحی یارانه‌ها در عمل

مهندس ها مثل دیگر افراد جامعه نیستند و فقط بعد از ترسیم آنچه رخ داده یا قرار است رخ بدهد می توانند طراحی و نتیجه گیری کنند.

مهندس ها مثل دیگر افراد جامعه نیستند و فقط بعد از ترسیم آنچه رخ داده یا قرار است رخ بدهد می توانند طراحی و نتیجه گیری کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.