مروری بر آشکارسازی مناسبات امارات با رژیم صهیونیستی

ارتباطات غیررسمی و پنهان بین امارات با رژیم صهیونیستی از دهه ۱۹۹۰ وجود داشت و در سال های اخیر روند روابط مخفی ابوظبی- تل آویو تحت عنوان عادی‌سازی روابط، آشکار شد.

ارتباطات غیررسمی و پنهان بین امارات با رژیم صهیونیستی از دهه ۱۹۹۰ وجود داشت و در سال های اخیر روند روابط مخفی ابوظبی- تل آویو تحت عنوان عادی‌سازی روابط، آشکار شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.