مرگ مال همسایه است!

این روزها خبر مربوط به وقوع سیل بخش عمده‌ای از اخبار کشور را در فضاهای مجازی و واقعی و در گفتمان مردم به خود اختصاص داده است.

این روزها خبر مربوط به وقوع سیل بخش عمده‌ای از اخبار کشور را در فضاهای مجازی و واقعی و در گفتمان مردم به خود اختصاص داده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.