مزایای سامانه مشاوره تلفنی

استفاده از فناوری اطلاعات، از جمله منابع مبتنی بر اینترنت و تلفن و سامانه مشاوره تلفنی، در حال تبدیل شدن به یک روش جایگزین و پشتیبان برای ارائه بسیاری از اشکال خدمات در یک محیط مدیریت بهداشت و درمان و مطب پزشکان است. مشاوره تلفنی یک جایگزین و خدمات پشتیبانی برای مراقبت های عمومی رو در رو ارائه می دهد. هدف این بررسی استفاده از یک بررسی سیستماتیک برای گردآوری شواهد در مورد استفاده از سامانه مشاوره تلفنی به عنوان جایگزینی برای روش های قدیمی عمومی حضوری است.

سامانه مشاوره تلفنی کال می

جستجوی مشاوره تلفنی، و پلتفرم ثبت کارآزمایی‌های بالینی بین‌المللی با استفاده از عبارات جستجو برای مداخله (مشاوره تلفنی) و مقایسه‌کننده (عمل عمومی) انجام شد. مرورهای سیستماتیک و کارآزمایی‌های کنترل تصادفی‌سازی شده که مشاوره تلفنی را در مقایسه با مشاوره معمولی رو در رو در عمل عمومی بررسی می‌کردند، در این مرور گنجانده شدند. مقالات مورد بررسی قرار گرفتند، از نظر کیفیت مورد ارزیابی قرار گرفتند و داده ها استخراج و تجزیه و تحلیل شدند.

نتایج

دو مرور سیستماتیک و یک RCT شناسایی و در تجزیه و تحلیل گنجانده شد.

RCT ( N  = ۳۸۸) مربوط به بیمارانی بود که از دو مطب عمومی درخواست قرار ملاقات در همان روز داشتند و بیماران به طور تصادفی به یک قرار ملاقات حضوری در همان روز یا مشاوره تماس تلفنی تقسیم شدند. کاهش زمان صرف شده برای مشاوره در گروه تلفنی (۱٫۵ دقیقه (۰٫۶ تا ۲٫۴)) و بیماران در سامانه مشاوره تلفنی ۰٫۲ (۰ تا ۰٫۳) مشاوره های پیگیری بیشتری نسبت به گروه حضوری داشتند

یک مرور سیستماتیک بر مشاوره تلفنی و تریاژ در استفاده از مراقبت‌های بهداشتی متمرکز بود و شامل یک RCT و یک مطالعه مشاهده‌ای دیگر بود که مشاوره‌های تلفنی را بررسی می‌کرد. بررسی سیستماتیک دیگر بر دسترسی بیمار متمرکز بود و شامل یک RCT و چهار مطالعه مشاهده‌ای بود که مشاوره‌های تلفنی را بررسی می‌کرد. هر دو مرور سیستماتیک تفسیرهای روایی از شواهد ارائه کردند و به این نتیجه رسیدند که مشاوره تلفنی جایگزین مناسبی برای مشاوره تلفنی و کاهش بار کار تمرینی است.

نتیجه

فقدان شواهد سطح بالا برای سامانه مشاوره تلفنی در یک محیط عمومی وجود دارد. با این حال، شواهد فعلی نشان می‌دهد که مشاوره تلفنی به عنوان جایگزینی برای مشاوره‌های عمومی حضوری، گزینه مناسبی را در تنظیمات خاص ارائه می‌دهد.

زمینه های کاربردی سامانه مشاوره تلفنی

مشاوره تلفنی یک جایگزین امیدوارکننده برای مراقبت عمومی حضوری (GP) فراهم می کند. این امر به ویژه در مناطق روستایی و دورافتاده که جمعیت کم به این معنی است که ارائه مراقبت های اولیه در این مناطق بدون سفر در مسافت های طولانی دشوار است، مهم به نظر می رسد. با این حال، در حالی که شواهد منتشر شده نشان داده است که پزشکی از راه دور احتمالاً مؤثر است، در شواهد موجود ناسازگاری وجود دارد.

انواع مختلفی از پزشکی از راه دور و مشاوره تلفنی برای مشاوره پزشک عمومی، مشاوره تخصصی و مدیریت بیماری در تعدادی از کشورها در دسترس است. مشاوره تلفنی GP در حال حاضر در اکثر کشورها مانند انگلستان (بریتانیا)، ایالات متحده آمریکا (واشنگتن)، دانمارک و سوئیس به عنوان جایگزینی برای مشاوره حضوری پزشک عمومی استفاده می‌شود و ارائه مراقبت به موقع پیشنهاد شده است. که به راحتی قابل دسترسی است.

سامانه مشاوره تلفنی توسط مراکز عمومی در ایران برای مراقبت مداوم از بیمار می تواند از طریق خدمات بهداشت ملی ارائه شود. در استرالیا، پزشکی از راه دور در حال حاضر از طریق تعدادی از موارد برنامه مزایای مدیکر برای خدمات تخصصی و مدیریت بیماری از جمله کنفرانس ویدئویی توسط متخصص، پزشک مشاور، روانپزشکی از راه دور، پزشک مشاور کار، پزشک درد، پزشک طب تسکینی یا جراح مغز و اعصاب در دسترس است. پزشکی از راه دور همچنین در حال حاضر در سراسر جهان برای خدمات دیگری مانند رادیولوژی از راه دور، پشتیبانی مدیریت رفتار (ترک سیگار)، یا نظارت از راه دور برای بیماری های قلبی عروقی در دسترس است و امید است با گسترش روز افزون تکنولوژی در ایران هم شواهد پیشرفت در این زمینه باشیم.

هنگامی که برای ارتقای سلامت، تریاژ و ارائه مدیریت طولانی مدت برای بیماری های مزمن استفاده می شود، تماس های تلفنی مشابه تماس های چهره به چهره در نظر گرفته شده است. در حالی که شواهدی برای پزشکی از راه دور برای مدیریت و نظارت بر بیماری‌های خاص وجود دارد، شواهد کمی برای مشاوره تلفنی به‌عنوان جایگزینی برای بازدیدهای عمومی حضوری وجود دارد. یک بررسی سیستماتیک (از بررسی های سیستماتیک) در سال ۲۰۱۰ نتوانست هیچ نشریه ای را برای مشاوره تلفنی به عنوان جایگزینی برای بازدیدهای عمومی شناسایی کند.

هدف از این مطالعه بررسی سیستماتیک شواهد در مورد استفاده از مشاوره تلفنی به عنوان جایگزینی برای بازدیدهای عمومی بود.

شرکت‌کنندگان، مداخلات، مقایسه‌کنندگان و نتایج (PICO) برای این بررسی سیستماتیک عبارت بودند از:

شرکت کنندگان: افرادی که به دنبال دسترسی به خدمات عمومی هستند

مداخله: پزشکی از راه دور

مقایسه کننده: مراقبت عادی (مشاوره حضوری)،

پیامدها: سالهای زندگی تعدیل شده با کیفیت، بستری شدن در بیمارستان، استفاده از بخش اورژانس، مرگ و میر، زمان تا درمان و سایر نتایج خدمات مرتبط

یک جستجوی اولیه برای شناسایی اصطلاحات برای عبارات جستجو و نوع مطالعاتی که احتمالاً در دسترس هستند، انجام شد. این پروتکل طبق دستورالعمل‌های موارد گزارش‌دهی ترجیحی برای بررسی‌های سیستماتیک و پروتکل‌های متاآنالیز (PRISMA-P) گزارش شده است و در PROSPERO (CRD42015025225) ثبت شده است.

اطلاعات بیشتر پلتفرم مشاوره تلفنی را می توان در سایت کال می یافت.