مسئولیت دولت بایدن در ناکامی برجام

گزارش‌ خرداد ماه مدیرکل‌ آژانس‌ بین‌المللی انرژی اتمی در باره نتایج رایزنی‌هایش با تهران، آژیر شروع دور تازه‌ای از تنش‌ها در روابط خارجی ایران را با جامعه جهانی به صدا در آورده است.

گزارش‌ خرداد ماه مدیرکل‌ آژانس‌ بین‌المللی انرژی اتمی در باره نتایج رایزنی‌هایش با تهران، آژیر شروع دور تازه‌ای از تنش‌ها در روابط خارجی ایران را با جامعه جهانی به صدا در آورده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.