مشروعیت گفتگو و لزوم ایجاد فضای گفتگو

دعوت به گفتگو و مشروع دانستن حق اعتراض ملت از سوی روسای قوه مجریه و قضاییه با محدود کردن اینترنت و فیلترینگ شبکه های اجتماعی سازگاری نداشته،ناقض اصول قانون اساسی است.

دعوت به گفتگو و مشروع دانستن حق اعتراض ملت از سوی روسای قوه مجریه و قضاییه با محدود کردن اینترنت و فیلترینگ شبکه های اجتماعی سازگاری نداشته،ناقض اصول قانون اساسی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.