مفهوم علم در متون کلامی

گزارشی است از آنچه سه متکلم ( قاضی عبدالجبار، فخر رازی و سیف الدین آمدی ) در سه دوره مختلف تاریخی در باره مساله تعریف علم مطرح کرده اند.

گزارشی است از آنچه سه متکلم ( قاضی عبدالجبار، فخر رازی و سیف الدین آمدی ) در سه دوره مختلف تاریخی در باره مساله تعریف علم مطرح کرده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.