منطقه خاک بر سر

خیابان را سراسر خاک گرفته است و شهر زیر گرد و خاک تعطیل شده است.

خیابان را سراسر خاک گرفته است و شهر زیر گرد و خاک تعطیل شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.