مهمترین ویژگی گفت‌وگوی رئیس جمهور با مردم

مهمترین ویژگی آن صراحت و صداقت رییس جمهور در این گفت وگو بود که قابل تقدیر است. این ویژگی گفت وگوی مستقیم دیشب آقای رییس‌جمهور با مردم، صراحت و صداقتی بود که در سخنان ایشان موج می زد و شنونده به خوبی آن را دریافت می کرد.
این صداقت و صراحت در میان مسئولان ضرورتی ست که بیش از هر زمانی به آن نیازمندیم. به ویژه این که هنوز گفت و گو تمام نشده، مردم شاهد عمل به وعده واریز کمک هزینه معیشتی دولت بودند.به امید استمرار اقدامات مثبت دولت برای مردم.

مهمترین ویژگی آن صراحت و صداقت رییس جمهور در این گفت وگو بود که قابل تقدیر است. این ویژگی گفت وگوی مستقیم دیشب آقای رییس‌جمهور با مردم، صراحت و صداقتی بود که در سخنان ایشان موج می زد و شنونده به خوبی آن را دریافت می کرد.
این صداقت و صراحت در میان مسئولان ضرورتی ست که بیش از هر زمانی به آن نیازمندیم. به ویژه این که هنوز گفت و گو تمام نشده، مردم شاهد عمل به وعده واریز کمک هزینه معیشتی دولت بودند.به امید استمرار اقدامات مثبت دولت برای مردم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.