می‌دانیم کجا ایستاده ایم

ما مردمانیم یکدیگر را دوست داریم و از سیستان تا تبریز از شمال تا جنوب همدیگر را حمایت می‌کنیم و سرنوشت کشورمان برایمان اهمیت دارد. ما مردمانیم و آنها که از کشورمان به هر دلیلی رفته اند چون جان و دل دوستشان داریم. آنها ادامه ما و ما ادامه آنها هستیم. آنها که رفته اند ایران کوچکی با خود به همراه برده اند و روز و شبشان در آرزوی توسعه و آبادانی ایران است. ما مردمانیم و خرد داریم و می دانیم بر سر کشورمان چه می آید. ما سنت و تاریخ و فرهنگ و زبان و ادب کشورمان را می ستاییم و به ایرانی بودن خود افتخار میکنیم. ما مردمی نجیب و سربه زیر و صبور هستیم و جامعه ای جوان و سرزنده داریم. برای ما مردمان زندگی شرافتمندانه اهمیت دارد و همه تلاش خود را برای اخلاقی بودن انجام می‌دهیم.
ما به حافظ و سعدی و فردوسی افتخار می‌کنیم و همه ادبیات فارسی ما بر مدارا و مردم آزاری نکردن استوار است. ما مردمانیم و هیچ بحرانی در تاریخ نتوانسته است ققنوس ما مردمان ایران را تسلیم کند و هر بیابان گرد، بی ادب، بدوی در برابر فرهنگ ایران سر تسلیم فرود آورده است و خود جزئی از ایران شده است و همه تلاش خود را برای ایرانی بودن انجا..

ما مردمانیم یکدیگر را دوست داریم و از سیستان تا تبریز از شمال تا جنوب همدیگر را حمایت می‌کنیم و سرنوشت کشورمان برایمان اهمیت دارد. ما مردمانیم و آنها که از کشورمان به هر دلیلی رفته اند چون جان و دل دوستشان داریم. آنها ادامه ما و ما ادامه آنها هستیم. آنها که رفته اند ایران کوچکی با خود به همراه برده اند و روز و شبشان در آرزوی توسعه و آبادانی ایران است. ما مردمانیم و خرد داریم و می دانیم بر سر کشورمان چه می آید. ما سنت و تاریخ و فرهنگ و زبان و ادب کشورمان را می ستاییم و به ایرانی بودن خود افتخار میکنیم. ما مردمی نجیب و سربه زیر و صبور هستیم و جامعه ای جوان و سرزنده داریم. برای ما مردمان زندگی شرافتمندانه اهمیت دارد و همه تلاش خود را برای اخلاقی بودن انجام می‌دهیم.

ما به حافظ و سعدی و فردوسی افتخار می‌کنیم و همه ادبیات فارسی ما بر مدارا و مردم آزاری نکردن استوار است. ما مردمانیم و هیچ بحرانی در تاریخ نتوانسته است ققنوس ما مردمان ایران را تسلیم کند و هر بیابان گرد، بی ادب، بدوی در برابر فرهنگ ایران سر تسلیم فرود آورده است و خود جزئی از ایران شده است و همه تلاش خود را برای ایرانی بودن انجام داده است. ما مردمانیم و صبرمان زیاد است و همزیستی مسالمت آمیز را از لسان الغیب حافظ آموخته ایم که با دوستان خود مروت و با دشمنان خود مدارا می‌کنیم. ما مردمانیم و اجتماع فرهیخته و اهل ادب و دانشی داریم که در جهان همانند ندارد. دلهایمان برای ایران میتپد و جان و مال و همه وجودمان فدای کشورمان ایران است. ما مردمانیم و در کمال آرامش و صبر، هر انیرانی که بخواهد نمک بر زخم مردمان بپاشد به مدارا، همزیستی مسالمت آمیز و ادب دعوت می‌کنیم. ما مردمان ایرانیم و یکدیگر را دوست داریم و اهل خانواده، مذهب و سنت هستیم و عاشق علم و خرد انسانی.

ما مردمانیم و می‌دانیم فرهنگ ما از محدوده جغرافیایی فعلی فراتر می رود و در هنر، تاریخ، ادبیات، حکمت و علم با همسایگان خود شریک هستیم. ما مردمان آرزوهای کوچک خود را برای آینده کشور کنار گذاشته ایم و تن و جانمان زخمی و غم دیده است. بخش بزرگی از ما مردمان از وطنمان مهاجرت کردند اما همه خاطرات و یاد آنها با ما است و همه ایران در چمدان کوچک آنها قرار گرفته است. ما مردمان رویاهای مشترک و آرزوهای شبیه به هم داریم. ما ایرانی هستیم و تاریخ مان قصه های تکراری زیاد دارد و داستان های جاودانگی ما بر زبان‌ها جاری است. ما مردمان صبور، محتاط و عاقل هستیم و می سنجیم و عمل میکنیم. یکدستی و شباهت ما به یکدیگر زیاد است.

روند کشورمان به علت دانش و آگاهی سویه ای نیک دارد و هر چند بحران ها و رخدادها مانعی کوتاه و کوچک ایجاد کند اما ما مردمان پیروز تاریخ بوده ایم و هستیم. اجتماع ما مردمان نیاز به مراقبت دارد. بحران های سیاسی و اقتصادی معاصر هیچ یک ما مردمان را تسلیم نکرده است. همه رویدادهای که در فرهنگ لغت سیاسی یافت می‌شود در ایران معاصر روی داده است و کشور همانند گذشته با پیروزی ما مردمان ادامه حیات داده است. دو بار اشغال سراسری و تعرض همسایگان و تنگناهای بین المللی ما مردمان را تسلیم نکرد و کشورمان با خرد و دانایی تداوم یافت. ما مردمانیم و همیشه پیروز تاریخ خواهیم بود همانگونه که اسم کشورمان از عهد اردشیر و نامه تنسر تا دو قانون اساسی معاصر، ایران مانده است. ما مردمان ایران با هم هستیم و یکدیگر را دوست داریم و چون جان مراقب و نگهبان کشورمان هستیم. ما مردمان ایران پیام آور صلح و راستی هستیم و می‌دانیم کجا ایستاده ایم و آینده چه می‌شود.

*منتشر شده در روزنامه سازندگی. ۳۰ مهر ۱۴۰۱

۶۵۶۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.