مینی‌توافقی که اسراییل را راضی کرد!!

بر اساس شنیده ها از منابع معتبر، دولت سیزدهم با آمریکا در حال مذاکره برای یافتن راهکارهایی به منظور برون رفت از بن بست مذاکرات هسته ای هست که بر اساس این توافقات، تبادل زندانیان دو کشور، حذف برخی تحریم های ظالمانه آمریکا علیه مردم ایران و تعیین حدود و سقف های معین و محدودی( در حد رضایت و موافقت آمریکا) برای فعالیت های هسته ای ایران درنظر گرفته شده است.
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه با تایید این مذاکرات، از پیش نویس توافقی به نام «سند سپتامبر» نام برد که آماده امضای طرفین مذاکره یعنی ایران و آمریکاست.
در این خصوص موارد مورد توجه می باشد:
۱- اگر سند سپتامبر همان توافق سپتامبر ۲۰۲۲(شهریور۱۴۰۱) باشد این سوال پیش می آید که چرا این توافق همان زمان امضا نشد و چنانچه توهمات افراطیون انقلابی نما مبنی بر زمستان سخت اروپا و توصیه صبر دو ماهه برای به زانو درآمدن آمریکا و اروپا در برابر ایران در آن تصمیم تاثیر داشته است، چرا متوهمان ضد ملی که با رویاهای بچه گانه خود منجر به بروز مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی و بسترسازی التهابات اجتماعی پاییز سال گذشته شدند مورد پیگرد انقلابی قرار نمی گیرند؟
۲-..

بر اساس شنیده ها از منابع معتبر، دولت سیزدهم با آمریکا در حال مذاکره برای یافتن راهکارهایی به منظور برون رفت از بن بست مذاکرات هسته ای هست که بر اساس این توافقات، تبادل زندانیان دو کشور، حذف برخی تحریم های ظالمانه آمریکا علیه مردم ایران و تعیین حدود و سقف های معین و محدودی( در حد رضایت و موافقت آمریکا) برای فعالیت های هسته ای ایران درنظر گرفته شده است.

امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه با تایید این مذاکرات، از پیش نویس توافقی به نام «سند سپتامبر» نام برد که آماده امضای طرفین مذاکره یعنی ایران و آمریکاست.
در این خصوص موارد مورد توجه می باشد:
۱- اگر سند سپتامبر همان توافق سپتامبر ۲۰۲۲(شهریور۱۴۰۱) باشد این سوال پیش می آید که چرا این توافق همان زمان امضا نشد و چنانچه توهمات افراطیون انقلابی نما مبنی بر زمستان سخت اروپا و توصیه صبر دو ماهه برای به زانو درآمدن آمریکا و اروپا در برابر ایران در آن تصمیم تاثیر داشته است، چرا متوهمان ضد ملی که با رویاهای بچه گانه خود منجر به بروز مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی و بسترسازی التهابات اجتماعی پاییز سال گذشته شدند مورد پیگرد انقلابی قرار نمی گیرند؟
۲- در حالیکه اسرائیل به شدت علیه توافق بین المللی برجام تلاش وسیع و همه جانبه ای داشت؛ اما رییس کمیته امورخارجه و دفاعی پارلمان اسراییل تفاهم اخیر ایران و آمریکا را مورد تائید اسرائیل دانست. باید دید مختصات توافق اخیر چیست که یک مقام صهیونیستی آن را مطابق با منافع کشورش تشخیص داده و دولت اسراییل نیز تاکنون علیه آن موضع گیری نکرده است.
۳- به نظر می رسد این توافق دربرگیرنده منافع ملی و مصالح عمومی بلند مدت ایرانیان نباشد چرا که رفع محدود تحریم ها در مقابل کاهش فعالیت های هسته ای ایران این باور را ایجاد می کند که توافق اخیر صرفا به منظور رفع مشکلات دولت سیزدهم برای دولت داری در دو سال آینده است تا به هر طریقی است دوره خود را به پایان برساند.
۴- با توجه به قوانین ایالات متحده که هر توافقی باید به تایید کنگره برسد و چون این امکان برای دولت بایدن وجود ندارد، لذا به نظر می رسد دولت سیزدهم ایران و دولت دمکرات جو بایدن آمریکا برای نیاز انتخاباتی خود نیاز به یک مینی توافق یا تفاهمی مقطعی و کوتاه مدت داشته باشند.
۵- تفاهم یا مینی توافق اخیر مغایر با قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران مصوبه مجلس یازدهم می باشد چرا که در قانون فوق به صراحت رفع کامل تحریم ها ذکر شده است و رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار نمایندگان مجلس، از این قانون به عنوان یک مصوبه اساسی و مهم یاد کردند لذا توافق فوق با جزئیات منتشر شده در رسانه های معتبر نه تنها یک اقدام غیرقانونی و مستوجب پیگیری مجلس برای حفظ کیان و منزلت خود می باشد، بلکه به عنایت به تاکید رهبری، اقدامی غیر ولایی و خلاف نظر و منویات رهبر معظم انقلاب می باشد.
۶- هرچند هر توافقی که بتواند روزنه ای از امید و آرامش و رفاه را برای جامعه به ارمغان بیاورد مبارک است، اما تا زمانیکه توافق پایدار و جامع مانند برجام در کشور شکل نگیرد و دلواپسی ها جای خود را به همگرایی ها ندهد، نمی توان انتظار فتح الفتوحی از اینگونه توافقات نیم بند و مقطعی داشت.
۷- در پایان اینکه همه مردم ایران علاقمند و مشتاق هر توافقی هستند که توان حل مشکلات اقتصادی و معیشتی آنها را داشته باشد لذا پنهان کردن محتوای مذاکرات دو کشور ایران و آمریکا و عدم انتشار متن توافق برای مردم خلاف اصل شفافیت و صداقت است. در حالیکه دشمنان ایران به ویژه اسرائیل از محتوا و جزئیات آن مطلع هستند که رضایت خود را نیز اعلام می کند، چرا مردم ایران نباید از جزئیات تعیین سرنوشت خود مطلع باشند؟ مگر مردم ایران از مقامات اسرائیلی نامحرم تر هستند؟

۳۱۱۳۱۱