میهن ما

با تاریخی کهن، منابعی سرشار همچون نفت و گاز و روی و فیروزه ، موقعیت جغرافیائی عالی. کشور ابریشم ، کشور قنات و قناعت و قنوت ، فرش و پسته و زعفران، کشور چهارفصل، دلبسته به مذهب اهل بیت و مهربان و در صلح و همزیستی برادرانه با دیگر ادیان و مذاهب و روادار با دگراندیشان؛ کشوری همسایه دوست و صلح طلب و اهل تعامل و گفتگو و داد و ستد؛ با آثار معماری شگفت و بی نظیر و کشور همایش ها و مهرجان ها و جشن های تاریخی همچون نوروز، کشور کتاب و دانش و دانشگاه، از قدیم ترین ایام همچون دانشگاه جندی شاپور تا کنون، اهل احترام به بزرگ و پیر و پیشکسوت ، ورزشکار و ورزش دوست با قهرمانانی در همه عرصه ها، شاکر نعمت ها، اهل معنویت و روحانیت و پیشتاز در علم دین با دانشمندانی بزرگ در این عرصه و خلاصه از هر جهت پرافتخار.و من افتخار می کنم که میهنم ایران است.
ایران کهن ترین کشور دنیا (تاسیس شده در ٣٢٠٠سال قبل از میلاد مسیح) و نیز کهن ترین امپراتوری جهان-هخامنشیان- که بر ٤٤درصد کل جمعیت جهان حکومت می کردند (که بالاترین درصد جمیعت تحت حکومت یک دولت در تاریخ است)، میزبان بزرگترین جمیعت مهاجر جهان از زمان کورش که یهود را اسک..

با تاریخی کهن، منابعی سرشار همچون نفت و گاز و روی و فیروزه ، موقعیت جغرافیائی عالی. کشور ابریشم ، کشور قنات و قناعت و قنوت ، فرش و پسته و زعفران، کشور چهارفصل، دلبسته به مذهب اهل بیت و مهربان و در صلح و همزیستی برادرانه با دیگر ادیان و مذاهب و روادار با دگراندیشان؛ کشوری همسایه دوست و صلح طلب و اهل تعامل و گفتگو و داد و ستد؛ با آثار معماری شگفت و بی نظیر و کشور همایش ها و مهرجان ها و جشن های تاریخی همچون نوروز، کشور کتاب و دانش و دانشگاه، از قدیم ترین ایام همچون دانشگاه جندی شاپور تا کنون، اهل احترام به بزرگ و پیر و پیشکسوت ، ورزشکار و ورزش دوست با قهرمانانی در همه عرصه ها، شاکر نعمت ها، اهل معنویت و روحانیت و پیشتاز در علم دین با دانشمندانی بزرگ در این عرصه و خلاصه از هر جهت پرافتخار.و من افتخار می کنم که میهنم ایران است.

ایران کهن ترین کشور دنیا (تاسیس شده در ٣٢٠٠سال قبل از میلاد مسیح) و نیز کهن ترین امپراتوری جهان-هخامنشیان- که بر ٤٤درصد کل جمعیت جهان حکومت می کردند (که بالاترین درصد جمیعت تحت حکومت یک دولت در تاریخ است)، میزبان بزرگترین جمیعت مهاجر جهان از زمان کورش که یهود را اسکان داد و از قتل عام آنها جلوگیری نمود تا زمان ما که پذیرای مهاجرین کشور همسایه بوده است.دارنده بیشترین تعداد شیعیان در جهان(٨٩ درصد جمعیت ایران). کشوری که به گزین است زیرا چون ندای توحید و عدالت را از حجاز شنید به آن دل داد و مسلمان شد و خدمات متقابلش با اسلام، آغاز گردید؛ از اسلام فرهنگ برادری و مساوات و علم و تهذیب و تقوی را دریافت نمود و به ترویج این دین الاهی کمربست و دانشمندان بزرگی در لغت و کلام و فقه و نجوم و ریاضیات و حکمت و طب و دیگر علوم ، تربیت کرد و به افتخاراتش افزود و نام اسلام با این دانشمندان ایرانی، جهانی شد، دانش دیوان و حکومت داری را به آنان آموخت، اگرهم گاهی مثل زمان مغول، به خاطر فساد حاکمان،مغلوب قومی خونریز و خشن شد اما در طول زمان فرهنگ خود را بر آنها حاکم نمود و آنان را مسلمان و روادار نمود.

این کشور نشان داده است که چون از طاعون تفرقه و فساد و ضعف و استبداد و خود محوری حاکمان و فاصله گرفتن آنان از مردم در امان ماند، می تواند به چنان قدرت سیاسی و اقتصادی دست یابد که بر نیمی از جهان حکومت کند- چنانکه در زمان صفویان(شاه عباس اول)، چنین شد و رقیب اروپای آن روز گردید.نیز ثابت کرده است می تواند در جنگ ددمنشانه و تحمیلی همسایه ستمگر که حمایت سیاسی و لجستیک همه جهان را با خود داشت، دلیرانه مقاومت نماید و شکست را بر او تحمیل کند.کشوری با طبیعتی زیبا و مطبوع که هرگوشه آن نماد یک فصل و یک هوا، کوه های سربه آسمان سائیده، دشت های سرسبز، جنگل های انبوه، سواحل زیبا و از همه مهم تر مردمی نمونه و با فرهنگ که حتی در قالب تجارت نیز فرهنگ خود را صادر می نمودند چنانکه این بازرگانان ایرانی بودند که اسلام را به کشورهای جنوب شرقی آسیا مثل اندونزی و مالزی و تایلند، بردند که اکنون بیش از سیصدملیون مسلمان این مناطق، مدیون اقدامات آنانند…

این کشور، به خاطر همه مواهب خدادادی و تلاش و فرهنگ خود، هماره محسود بدخواهان بوده و مجبور بوده با تلاش و درایت خود از موانعی که آن دشمنان سر راه او می گذاشته اند، عبور کند و سختی های آن را صبورانه تحمل کند و با توکل بر خدا، پیروز گردد.سختی هائی که قسمتی از آن می توانست، کشور دیگری را به نابودی و محو از جغرافیای جهان برساند. اما ایران و ایرانی، شکست ها را شکست داده و توانسته درس مقاومت و پایداری را به جهانیان در عمل نشان دهد.ایران ما، نشان داده فریب گروه های مزدور اجانب و فرقه های گمراه را نخورده و در درازمدت همه افکار پلید را رسوا نموده و بر نقشه های شوم آنها فائق آید.بزرگ ترین ثروت کشور من، مردم هوشمند آنند که علیرغم همه موانعی که سر راهش گزارند، در علم و دانش پیشتاز بوده و آینده ای عالی را برای خود رقم خواهد زد.همه این افتخارات از آن کشور ماست و ما به ایرانی بودن خود افتخار می کنیم!

۶۵۶۵