نارضایتی‌های تازه با تاخیر در ابلاغ مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی

از اواسط فروردین ماه سال جاری بازنشستگان در انتظار افزایش میزان مستمری شان بوده اند.

از اواسط فروردین ماه سال جاری بازنشستگان در انتظار افزایش میزان مستمری شان بوده اند.