نامه سرگشاده به مدیر عامل روزنامه همشهری؛ برای قلمتان حرمت بیشتری قائل شوید

محمدرضا رجبی شکیب از چهره های فرهنگی کشور در واکنش به یادداشت اخیر مدیر عامل همشهری ، پاسخ کاملی به موارد مطرح شده در آن یادداشت ارائه کرده است.

محمدرضا رجبی شکیب از چهره های فرهنگی کشور در واکنش به یادداشت اخیر مدیر عامل همشهری ، پاسخ کاملی به موارد مطرح شده در آن یادداشت ارائه کرده است.