نامه مجسمه‌ها به شهردار تهران

‬احتمال‭ ‬دارد‭ ‬با‭ ‬دیدن‭ ‬این‭ ‬عنوان‭ ‬دوستان‭ ‬روانشناس‭ ‬و روانپزشک‭ ‬به‭ ‬سلامت‭ ‬عقل‭ ‬حقیر‭ ‬شک‭ ‬کرده‭ ‬و علاقمند‭ ‬باشند‭ ‬قدم‭ ‬موثری‭ ‬برای‭ ‬درمان‭ ‬وبهبود‭ ‬دوست‭ ‬و همکار‭ ‬قدیمشان‭ ‬بردارند‭.

‬احتمال‭ ‬دارد‭ ‬با‭ ‬دیدن‭ ‬این‭ ‬عنوان‭ ‬دوستان‭ ‬روانشناس‭ ‬و روانپزشک‭ ‬به‭ ‬سلامت‭ ‬عقل‭ ‬حقیر‭ ‬شک‭ ‬کرده‭ ‬و علاقمند‭ ‬باشند‭ ‬قدم‭ ‬موثری‭ ‬برای‭ ‬درمان‭ ‬وبهبود‭ ‬دوست‭ ‬و همکار‭ ‬قدیمشان‭ ‬بردارند‭.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.