نتیجه ی نظر سنجی کانال تلگرامی سپاه قدس؛عملکرد دولت و مجلس افتضاح است

روزهای پایانی سال۹۹و۱۴۰۰ نه در هیبت یک وکیل دادگستری بلکه بیشتر به عنوان یک شهروند ساده که از صبح تا شام علاوه بر شنیدن مشکلات حقوقی-قضایی مراجعین دارالوکاله ام با برخی مشکلات و نگرانی های مردمِ گرفتار در راهرو های دادگستری مواجهه می شود،سعی کردم برخی از دغدغه ها و مشکلات حاکم بر زندگی هموطنان عزیزم را بازگو کرده،ضمن طرح سوالاتی از مسئولین آرزو کردم کاش در سال پیشرو بخشی از این دغدغه ها رفع ،اندکی از مشکلات مردم کاسته شود،آرزویی که حسب تجربه سال های گذشته،آرزویی خام بود و ناشدنی.
چالش ها و مشکلات حاکم بر معیشت هموطنان،عدم توجه به بایسته های امنیت روانی و سلامت جسمانی ملت کم بود که در سال۱۴۰۱ بیرون بودن چندتار مو با ندانم کاری مدیران همیشه مدعی و طلبکار به مسئله ی روز تبدیل شد،حضرات طوری به این موضوع پرداختند که گویی تمامی مشکلات جامعه مرتفع شده ، آنچه باقی مانده همین مسئله‌ی حجاب است
مدیران چسبیده به میز قدرت طوری ول کن ماجرای حجاب نیستند که گویی تمامی معضلات جامعه را رفع و رجوع کرده، خودشان را فارغ از پاسخگویی به سایر معضلات اجتماعی و اقتصادی مانند افزایش قیمت ها،نوسان خانه خراب کن..

روزهای پایانی سال۹۹و۱۴۰۰ نه در هیبت یک وکیل دادگستری بلکه بیشتر به عنوان یک شهروند ساده که از صبح تا شام علاوه بر شنیدن مشکلات حقوقی-قضایی مراجعین دارالوکاله ام با برخی مشکلات و نگرانی های مردمِ گرفتار در راهرو های دادگستری مواجهه می شود،سعی کردم برخی از دغدغه ها و مشکلات حاکم بر زندگی هموطنان عزیزم را بازگو کرده،ضمن طرح سوالاتی از مسئولین آرزو کردم کاش در سال پیشرو بخشی از این دغدغه ها رفع ،اندکی از مشکلات مردم کاسته شود،آرزویی که حسب تجربه سال های گذشته،آرزویی خام بود و ناشدنی.

چالش ها و مشکلات حاکم بر معیشت هموطنان،عدم توجه به بایسته های امنیت روانی و سلامت جسمانی ملت کم بود که در سال۱۴۰۱ بیرون بودن چندتار مو با ندانم کاری مدیران همیشه مدعی و طلبکار به مسئله ی روز تبدیل شد،حضرات طوری به این موضوع پرداختند که گویی تمامی مشکلات جامعه مرتفع شده ، آنچه باقی مانده همین مسئله‌ی حجاب است

مدیران چسبیده به میز قدرت طوری ول کن ماجرای حجاب نیستند که گویی تمامی معضلات جامعه را رفع و رجوع کرده، خودشان را فارغ از پاسخگویی به سایر معضلات اجتماعی و اقتصادی مانند افزایش قیمت ها،نوسان خانه خراب کن قیمت ارز و طلا می‌دانند.

در اسفند ۱۴۰۰نوشتم؛اگرچه مردم سالهاست به افزایش قیمت ها عادت کرده اند،اما نحوه ی افزایش قیمت ها در سال گذشته به حدی بود که جز همان ۴درصد معروف، سایر شهروندان به عذاب و عتاب دچار شده،اگر دولت فکری برای کنترل قیمت ها در سال۱۴۰۱نکند غالب شهروندان زیر بار هزینه های ابتدایی معاش،کمر خم می کنند.

تنوع موضوعات و چالش های اجتماعی به حدی بود که اصحاب رسانه و صاحبان قلم برای درج یادداشت و نقد، همواره با موضوعی بکر و تازه روبه رو بودند، مطالب و نقدهای اصحاب رسانه حول موضوعات متنوعی مانند:گرانی و افزایش بی رویه قیمت کالاهای اساسی و نوسان قیمت ارز و طلا،عدم تامین حداقل های یک زندگی معمولی و عدم تناسب حداقل حقوق کارگری و کارمندی با خط فقر اعلامی و صدها معضل و مشکل اجتماعی-اقتصادی و زیست محیطی و …کم بود که شش ماهه ی دوم سال ۱۴۰۱عدم توجه به بایسته های حقوق اساسی ملت و بی توجهی به اصول قانون اساسی و قواعد منشور حقوق شهروندی سبب چالشی عجیب و غریب در جامعه ی ایران شد.اینکه غالب مسئولین نظام به عوض تلاش در راستای شناسایی طرق برون رفت از مصائب و مشکلات معیشتی ملت طوری هردوپای خویش را در کفش موضوع حجاب کرده، که گویی در مجلس و دولت تنها مسئله ی مهم ،روسری بانوان تعریف شده ،جامعه ی ایرانی هیچ مشکل و معضلی جز همین حجاب و دو تار مو ندارد!

لذا بنا به سیاق سابق اسفندماه ۱۴۰۱نیز تصمیم داشتم به برخی از چالش ها و مشکلات ملت اشاره کنم که دغدغه و نگرانی ناشی از تداوم بازداشت همقطاران شریفم، اصحاب رسانه ،فعالان مدنی و خبرنگاران عزیز طوری ذهن و فکرم را درگیر کرده بود که مانع نگارش مطلب مورد نظر شد تا اینکه انتشار خبر نظرسنجی کانال تلگرامی سپاه قدس توجه ام را جلب کرد.

همین که کانال تلگرامی ارگان وابسته به حاکمیت با طرح پرسشی عملکرد دو رکن از ارکان حاکمیت را به نقد گذاشته موید این واقعیت است که مسبب اصلی مشکلات و معضلات حاکم بر زندگی ملت ، ناکارآمدی مدیران و مسئولینی است که برخلاف ادعاها و شعارهای دهن‌پرکن، فاقد توان مدیریتی لازم در اداره‌ی ساده‌ترین امور مملکتی هستند،خاصه زمانی که همین مدیران بارها گفته اند بخش عمده ای از مشکلات کشور ربطی به تحریم ها نداشته ناشی از بی فکری و عدم مدیریت صحیح است.

لذا امید است مقامات نظام به خروجی این نظرسنجی‌ به عنوان این واقعیت ملموس توجه کنند که؛ ملت ایران دیرزمانی است با گوشت و پوست خویش آثار این ناکارآمدی را به غایت دیده ،رنج آن را تحمل کرده اند.

ناکارآمدی دولت و مجلس تا به آنجا عریان و عیان شده است که : در نظرسنجی کانال تلگرامی سپاه قدس که با مشارکت ۷۵۰۰ کاربر انجام شده ، ۶۳ درصد کاربران (شامل۵۲۴۳ رای) درباره رضایت از عملکرد دولت و مجلس در سال ۱۴۰۱ به گزینه «افتضاح» رای داده اند.

وکیل دادگستری-شیراز