نجات کودک از زیر آوار ساختمان

درباره آوار، زلزله، خرابی ساختمانها، بازسازی های منجر به تخریب و عمده مسایل آواربرداری بارها نوشته و توضبح داده‌ام و اینکه ما اصلا آواربرداری بلد نیستیم و در حد ابتدایی در این وادی کارهای ما غلط است زیاد بحث و دلیل ارایه کرده‌ام. اگر علاقه‌ای بود موارد را در مقالات زیر می شود دنبال کرد !
‏https://www.khabaronline.ir/news/1781442/ این-آواربرداری-نیست-کشتن-است
‏https://www.khabaronline.ir/news/1638412/ باید-رئیس-آتش-نشانان-متروپل-را-اخراج-می-کردید
در اینجا فقط به فیلم نجات کودکی که زیر آوار ریزش ساختمانی در تهران است توسط یک فرد «غیر تعلیم دیده»، البته تلاشگر و مصمم و انسانی خوب ولی بی تجربه نگاه بفرمایید. کودکی که زیر آوار است، آجر روی سر و گردن و بدن او هست را با کشیدن اگر فلج نکرده باشیم فقط خواست خدا خواهد بود ؟ و این در حالی است که فرد احتمالا «تعلیم دیده» بر روی ستون دیگر در حال دست زدن است. مردم هم شاد که نجات یافت. همه خوب، ولی این طریقه برداشت آوار، امداد و نجات نیست. فکری اساسی و خیلی اساسی و فوری نیاز است. فیلم یاد شده:
https://www.alef.ir/news/4020407021.html?show=amp
ه..

درباره آوار، زلزله، خرابی ساختمانها، بازسازی های منجر به تخریب و عمده مسایل آواربرداری بارها نوشته و توضبح داده‌ام و اینکه ما اصلا آواربرداری بلد نیستیم و در حد ابتدایی در این وادی کارهای ما غلط است زیاد بحث و دلیل ارایه کرده‌ام. اگر علاقه‌ای بود موارد را در مقالات زیر می شود دنبال کرد !

‏https://www.khabaronline.ir/news/1781442/ این-آواربرداری-نیست-کشتن-است

‏https://www.khabaronline.ir/news/1638412/ باید-رئیس-آتش-نشانان-متروپل-را-اخراج-می-کردید

در اینجا فقط به فیلم نجات کودکی که زیر آوار ریزش ساختمانی در تهران است توسط یک فرد «غیر تعلیم دیده»، البته تلاشگر و مصمم و انسانی خوب ولی بی تجربه نگاه بفرمایید. کودکی که زیر آوار است، آجر روی سر و گردن و بدن او هست را با کشیدن اگر فلج نکرده باشیم فقط خواست خدا خواهد بود ؟ و این در حالی است که فرد احتمالا «تعلیم دیده» بر روی ستون دیگر در حال دست زدن است. مردم هم شاد که نجات یافت. همه خوب، ولی این طریقه برداشت آوار، امداد و نجات نیست. فکری اساسی و خیلی اساسی و فوری نیاز است. فیلم یاد شده:

https://www.alef.ir/news/4020407021.html?show=amp

همکاری در پژوهشگاه زلزله، جناب دکتر ساسان عشقی سالها پیش روی آوار و آواربرداری تحقیق و آزمایشاتی انجام می دادند، شایسته است از تجارب علمی و عملی ایشان و تاسیس مرکزی برای آواربرداری استفاده شود.

* بنیانگذار آسیب پذیری، مقاوم سازی و مدیریت بحران زلزله در ایران