نخستین «گزارش پایداری» ایرانسل منتشر شد

برای نخستین بار در صنعت فناوری‌اطلاعات و ارتباطات ایران، ایرانسل «گزارش پایداری کسب‌وکار» خود را منتشر کرد.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، نخستین گزارش پایداری سالانۀ ایرانسل، مروری کوتاه بر شاخص‌ها، تلاش‌ها، دستاوردها و چالش‌های ایرانسل در پایش و مدیریت تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطیِ کسب‌وکار خود و نیز، مبنایی برای طراحی، استخراج، ارزیابی و در نهایت، مقایسۀ سالانۀ شاخص‌های عملکردی سازمان در موضوع «پایداری» و «کسب‌وکار مسؤولانه» است. همچنین نمونه‌ای از نخستین قدم‌های بنگاه‌های اقتصادی ایرانی، با تکیه بر مباحث روز دنیای کسب‌وکار، در مسیر پایداری به شمار می‌رود.
امروزه «پایداری در کسب‌وکار (Sustainability in Business)» به موضوع مهمی برای بنگاه‌های اقتصادی، جوامع، مشتریان و حکومت‌ها تبدیل شده و همچنین شاخصی برای سنجش میزان پایبندی سازمان به تعهداتش در قبال ذی‌نفعان است.
ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، می‌کوشد تا با تسهیل و گسترش دسترسی به امکانات زندگی دیجیتال برای ایرانیان، در مسیر تحقق توسعۀ پایدار ایران قدم بردارد. ارائۀ اطلاعات کلان و مهم شرکت، از طریق «گزارش..

نخستین «گزارش پایداری» ایرانسل منتشر شد

برای نخستین بار در صنعت فناوری‌اطلاعات و ارتباطات ایران، ایرانسل «گزارش پایداری کسب‌وکار» خود را منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، نخستین گزارش پایداری سالانۀ ایرانسل، مروری کوتاه بر شاخص‌ها، تلاش‌ها، دستاوردها و چالش‌های ایرانسل در پایش و مدیریت تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطیِ کسب‌وکار خود و نیز، مبنایی برای طراحی، استخراج، ارزیابی و در نهایت، مقایسۀ سالانۀ شاخص‌های عملکردی سازمان در موضوع «پایداری» و «کسب‌وکار مسؤولانه» است. همچنین نمونه‌ای از نخستین قدم‌های بنگاه‌های اقتصادی ایرانی، با تکیه بر مباحث روز دنیای کسب‌وکار، در مسیر پایداری به شمار می‌رود.

امروزه «پایداری در کسب‌وکار (Sustainability in Business)» به موضوع مهمی برای بنگاه‌های اقتصادی، جوامع، مشتریان و حکومت‌ها تبدیل شده و همچنین شاخصی برای سنجش میزان پایبندی سازمان به تعهداتش در قبال ذی‌نفعان است.

ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، می‌کوشد تا با تسهیل و گسترش دسترسی به امکانات زندگی دیجیتال برای ایرانیان، در مسیر تحقق توسعۀ پایدار ایران قدم بردارد. ارائۀ اطلاعات کلان و مهم شرکت، از طریق «گزارش پایداری»، می‌تواند نمای کلی از عملکرد اجتماعی و زیست‌محیطی و فعالیت‌های ایرانسل در مسیر توسعۀ پایدار را به ذی‌نفعان ارائه دهد. این اطلاعات، تصویری از ماهیت و ارزش اقتصادی، اثرات و اقدامات زیست‌محیطی، اجتماعی و نیز کیفیت حاکمیت شرکتی ایرانسل را در مقابل چشم ذی‌نفعان سازمان قرار می‌دهد. به زبانی دیگر، گزارش پایداری، نگاهی جامع به اهداف کلان، رویکردها و عملکرد ایرانسل از منظر اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی مترتب بر آن است.

اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی عملکرد ایرانسل از طریق این گزارش، با تمرکز بر بازه زمانی اول فروردین تا ۳۰ اسفند ۱۳۹۹، در اختیار مخاطبان قرار داده شده است. مخاطب این گزارش، ذی‌نفعان مختلف ایرانسل، شامل نهادهای حکومتی و سیاستگذار، جامعۀ مدنی، بازیگران صنعت فناوری‌اطلاعات و ارتباطات، شرکای تجاری، رسانه‌ها و مهمتر از همه، مشتریان ایرانسل هستند که بر بقا و عملکرد شرکت، به صورت مستقیم و غیرمستقیم اثر دارند و در مقابل، پیامدهای فعالیت شرکت از سه جنبۀ اقتصاد، جامعه و محیط‌زیست، بر آنها اثر می‌گذارد.

«شفافیت» فراتر از الزامات قانونی، در تدوین و انتشار این گزارش، نمایانگر عزم ایرانسل برای پاسخگو نگهداشتن خود، گامی جدی برای تعامل سازنده با ذی‌نفعان و نیز تعهد برای ساختن کسب‌وکاری پایدارتر و آینده‌ای توأم با رفاه برای ذی‌نفعان است.

دکتر بیژن عباسی‌آرند، مدیرعامل ایرانسل، در یادداشت خود در ابتدای این گزارش، با بیان اینکه «در دنیای امروز، شرکت‌ها اگر به دنبال بقا، رشد و توسعۀ خود هستند، نباید جنبه‌ها و ارکان مختلف موضوع پایداری در کسب‌وکارشان را نادیده بگیرند.»، تأکید کرده است: «انتشار اولین گزارش پایداری در صنعت ICT کشور، مطابق با استاندارهای روز بین‌المللی و البته توجه به ویژگی‌های خاص فضای کسب‌وکار در ایران، اقدام دیگری از ایرانسل در مسیر پایداری است که امیدوارم مورد توجه تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران، همکاران و بازیگران کوچک و بزرگ صنعت ICT ایران، رسانه‌ها و مشتریان ارزشمند ایرانسل قرار گیرد.»

این گزارش در پنج سرفصل، شامل «رویکرد ایرانسل به پایداری»، «کسب‌وکار مسؤولانه و حاکمیت شرکتی»، «به سوی جامعۀ پایدار»، «به سوی محیط‌زیست پایدار» و «به سوی اقتصاد پایدار»، تدوین و ارائه شده است.

متن کامل گزارش پایداری ایرانسل در سال ۱۳۹۹، اینجا در دسترس علاقمندان است.