نهیب رهبری و شکست نظریه حاکمیت یکدست!

اشاره رهبری به ضرورت هماهنگی سران قوا و بی تاثیر شدن جلسه اقتصادی سران قوا در رفع مشکلات کشور موضوعی مهم است چراکه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در اردیبهشت ۱۳۹۷ و همزمان با اعلام رسمی خروج آمریکا از تعهد بین المللی #برجام شکل گرفت و در سال های بعدی به ویژه در دولت دوازدهم توانست با برگزاری جلسات متعدد و تصمیم گیری های سازنده به مقابله با جنگ اقتصادی آمریکا و تحریم های ظالمانه فزاینده بپردازد.
این شورا با تشکیل یک کمیته فرعی به نام ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور با مسئولیت وزارت کشور و عضویت تمامی دستگاه های اقتصادی و ذیربط به منظور سیاستگذاری و برنامه ریزی رسانه ای و نظارت بر اجرای آنها در مواجهه با جنگ روانی و اقتصادی تشکیل شد و در جلسات هفتگی تصمیماتی برای خنثی کردن توطئه های دشمنان گرفته و برای تصویب به شورای سران ارائه شد که نهایتا منجر به عقیم ماندن تلاش های دشمن در ایجاد ناامنی، ناکامی نظام در رفع حملات همه جانبی و ترکیبی دشمن به ویژه در عرصه اقتصادی بود.
در حالیکه مقامات آمریکایی وعده داده بودند ایران چهل سالگی انقلاب را نخواهد دید یا اینکه در دیدار با روسای کشو..

اشاره رهبری به ضرورت هماهنگی سران قوا و بی تاثیر شدن جلسه اقتصادی سران قوا در رفع مشکلات کشور موضوعی مهم است چراکه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در اردیبهشت ۱۳۹۷ و همزمان با اعلام رسمی خروج آمریکا از تعهد بین المللی #برجام شکل گرفت و در سال های بعدی به ویژه در دولت دوازدهم توانست با برگزاری جلسات متعدد و تصمیم گیری های سازنده به مقابله با جنگ اقتصادی آمریکا و تحریم های ظالمانه فزاینده بپردازد.

این شورا با تشکیل یک کمیته فرعی به نام ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور با مسئولیت وزارت کشور و عضویت تمامی دستگاه های اقتصادی و ذیربط به منظور سیاستگذاری و برنامه ریزی رسانه ای و نظارت بر اجرای آنها در مواجهه با جنگ روانی و اقتصادی تشکیل شد و در جلسات هفتگی تصمیماتی برای خنثی کردن توطئه های دشمنان گرفته و برای تصویب به شورای سران ارائه شد که نهایتا منجر به عقیم ماندن تلاش های دشمن در ایجاد ناامنی، ناکامی نظام در رفع حملات همه جانبی و ترکیبی دشمن به ویژه در عرصه اقتصادی بود.
در حالیکه مقامات آمریکایی وعده داده بودند ایران چهل سالگی انقلاب را نخواهد دید یا اینکه در دیدار با روسای کشورهای عضو برجام وعده سرنگونی جمهوری اسلامی تا چند ماه پس از آغاز تحریم های ظالمانه را داده بودند اما تدابیر اندیشیده شده در سایه وحدت و همدلی میان سران قوا با وجود پاره ای اختلافات به ویژه همسو نبودن در گرایشات جناحی، نظام را قدرتمند به آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ رساند.
نکته بعدی در فحوای رهبری می تواند پایانی بر نظریه شکست خورده #حاکمیت_یکدست باشد،چراکه در مناقشات داخلی حتی در میانه جنگ سهمگین اقتصادی، جریانی به دنبال یکدست کردن حاکمیت از طریق فتح خاکریزهای مجلس و سپس دولت بود و در توجیه نظریه خود وعده های متعدد و عوام فریبانه می داد و در عزم خود برای پیشبرد اهدافش حتی نسبت به #جبران برخی ظلم و جفاهایی که در جریان بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ صورت گرفت و موجب تکدر و هشدار رهبر انقلاب واقع شد بی اعتنایی نشان داد تا بر اساس توهمات خود بستر غلبه یافتن سایه نشینان بر مقدارت جامعه فراهم شود اما کارنامه این جریان جز افزایش تورم و رکود، کاهش تولید و پایه پول ملی، گسترش گرانی و فقر، نابسامانی اقتصاد و بحران در معیشت مردم و در مجموع نارضایتی رهبری و مردم در حل معضلات اقتصادی کشور نبود.
امید آنکه با تذکر و عتاب رهبر انقلاب پیش از آنکه کفایت و تدابیر مورد سوال و توضیح قرار گیرد، #بانیان_وضع_موجود نسبت به هماهنگی بیشتر به منظور رفع مشکلات اقتصادی اقدامات سریع و مناسبی داشته باشند.