نوزادان در سطل، نتیجه توانمندی صرف جنسی!

پیداشدن فزرند متولد شده، خبرهای پر از غصه ی سقط جنین در جای جای کشور نشانه چیست؟

پیداشدن فزرند متولد شده، خبرهای پر از غصه ی سقط جنین در جای جای کشور نشانه چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.